Tukeeko henkilöstönne osaaminen liiketoiminnan tavoitteita? Vaativatko muutokset uudenlaista osaamista tai onko tarvetta rekrytoida henkilöstöä? Eduko tarjoaa työelämälle osaamisen kehittämispalveluita. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa selvitetään osaamistarpeet ja kootaan eri alojen osaajat avuksi. Käytössä ovat monipuoliset palveluratkaisut, esim. oppisopimukset, lisä- ja täydennyskoulutukset sekä erilaiset työssä tarvittavat pätevyydet ja sertifikaatit. Yritystä autetaan myös rahoitusratkaisujen selvittämisessä. Tarjolla on mm. tutkintokoulutuksia … Lue lisää

Ryhdy työpaikkaohjaajaksi! Perehdytämme työelämän edustajia opiskelijan ohjaukseen ja näyttöjen arviointiin työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (työelämässä oppiminen). Järjestämme perehdytystä ja koulutusta eri tavoin työpaikkojen tarpeiden mukaan. Koulutukset ja perehdytykset ovat osallistujille maksuttomia. Työpaikkaohjaajana olet opiskelijan osaamisen hankkimisen ohjaajana erityisen tärkeä henkilö. Opiskelijalle matkalla työelämään edustat alasi ammattilaista ja vaikuttajaa. Toimit myös työpaikan ja oppilaitoksen välisenä yhdyshenkilönä. Ohjatessasi opiskelijaa opit myös itse! … Lue lisää

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksessa, virtuaalisesti ja työpaikoilla. Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) sisältyy työelämässä oppimista (entinen työharjoittelu), jota voi toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai näiden yhdistelmällä. Molemmissa sopimuksissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelun tavoitteiden mukaiset työtehtävät, tarpeelliset työvälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen. Työelämässä oppimista toteutetaan yhteistyössä, jossa mukana ovat opettaja, opiskelija, työpaikkaohjaaja … Lue lisää

Työelämäpalautteen kerääminen Työelämäpalaute on valtakunnallinen kysely kaikille ammatillisen koulutukseen osallistuville työpaikoille ja työpaikkaohjaajille. Kysely perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 1244/2020. Työelämäpalaute koostuu kahdesta erillisestä kyselystä ja vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia. Kyselyihin vastataan pääasiassa asteikolla 1-5. Kyselyillä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Kysymykset liittyvät … Lue lisää

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuksen voi solmia työntekijän kanssa, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tai määräaikainen työsopimus. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työntekijä ja saa palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta. Oppisopimus voidaan tehdä koko … Lue lisää

Tältä sivulta voit lukea julkaisemiamme uutiskirjeitä.  Hyviä lukuhetkiä!   Uutiskirje 1/2022 Uutiskirje 2/2022 Uutiskirje 3/2022 Uutiskirjeet pdf-muodossa Uutiskirje 1/2022 Uutiskirje 2/2022 Uutiskirje 3/2022

Kysy meiltä rahoitusratkaisuja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Monet tarjoamamme koulutuspalvelut ovat valtion rahoittamia, joten ne ovat edullinen tapa kouluttaa henkilöstöä. Suunnittelemme yhdessä kanssanne rahoituksen, tarvittavat järjestelyt ja koulutusten suunnittelun ja toteutuksen. ELY-rahoitteiset yhteishankintakoulutukset Ei-tutkintoon johtaviin räätälöityihin yhteishankintakoulutuksiin saa yritys ELY-keskukselta tukea jopa 50–70 % koulutuksen kokonaiskustannuksista. RekryKoulutus Eikö yrityksesi tarpeisiin löydy osaavia työntekijöitä? Yrityksen maksuosuus on … Lue lisää

EduKo koulutus- ja yrityspalvelut Oy on Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö, joka toteuttaa  koulutusliiketoimintaa, koulutusvientiä ja ravintolapalveluita. EduKo koulutus- ja yrityspalvelut Oy järjestää kortti- ja pätevyyskoulutuksia ja muuta täydennyskoulutusta. Muita palveluja ovat mm. osa opiskelijatöistä ja Vetojuhta -peräkärryt.  Tytäryhtiön koulutukset löytyvät yhdistettynä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n muuhun koulutustarjontaan.  Muut palvelut löytyvät täältä. Koulutusviennin palveluita on kuvattu tarkemmin … Lue lisää

hae sivustolta