Ammatilliset tutkinnot

Miten suoritan ammatillisen tutkinnon?

Voit opiskella ja hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristössä, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, harrastuksissa tai esimerkiksi verkossa. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittava aika riippuu aiemmin hankkimastasi osaamisesta, oppimisvalmiuksistasi ja omista mahdollisuuksista opiskella myös koulujen loma-aikoina.
 
Osoitat ammattitaitosi ammatillisissa tutkinnon osissa pääosin näytöillä. Näytössä teet käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa työpaikalla. Yhteisiä tutkinnon osia arvioidaan myös muilla tavoin kuin näytöissä.
 

Mistä opinnoista saa todistuksen?

Ammatillisessa ja valmentavassa koulutuksessa voit saada todistuksen seuraavista suorituksista:
 • tutkinnon tai valmentavan koulutuksen suorittamisesta
 • suoritetuista tutkinnon osista tai koulutuksen osista
 • opiskelijan osaamisesta
 • koulutukseen osallistumisesta.
Osaamistasi arvioidaan seuraavalla arviointiasteikolla:
 • ammatillisen perustutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa 1 – 5
 • ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa 1 – 5 ja yhteisissä tutkinnon osissa ’hyväksytty’
 • ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osissa ’hyväksytty’
 • valmentavissa koulutuksissa ’hyväksytty’ tai sanallinen kuvaus osaamisesta.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle ammatilliset perustaidot alan eri tehtäviin. Saat myös valmiuksia yrittäjyyteen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja opinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista. Koulutuksen suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta. 
 

Tutkinto- ja osaamisalakohtaiset ammatilliset opinnot muodostuvat:

 • pakollisista ammatillisista tutkinnon osista
 • valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Yhteiset tutkinnon osat muodostuvat:

 • pakollisista yhteisistä tutkinnon osista, laajuus 26 osaamispistettä
 • valinnaisista yhteisistä tutkinnon osista, laajuus 9 osaamispistettä

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät seuraavia opintoja:

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (vähintään 11 osaamispistettä)
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (vähintään 6 osaamispistettä)
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (vähintään 9 osaamispistettä)

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto antaa syvällisempää ammattitaitoa kuin ammatillinen perustutkinto tai se kohdistuu vain tiettyihin työtehtäviin. Ammattitutkinnon laajuus on 150 tai 120 osaamispistettä.
 

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto antaa ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
 

Ammatillinen lisäkoulutus

Ammatillista lisäkoulutusta järjestetään sekä pidempikestoisena koulutuksena että lyhytkursseina. Koulutusten pääsyvaatimukset vaihtelevat. Vaatimuksena voi olla esimerkiksi alan ammatillinen perustutkinto tai alaan liittyvä työkokemus. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminenkin voi olla lisäkoulutusta.
 
Oppilaitokset voivat järjestää lisäkoulutusta myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille. Koulutuksen rahoittaa työvoimahallinto ja siihen hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta.
 
 

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle.
Stipendin saaminen edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Stipendi on suuruudeltaan 414 € (veroton kertakorvaus).
Voit hakea stipendiä vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Lisätietoja: Työllisyysrahasto – Ammattitutkintostipendi (tyollisyysrahasto.fi)

 

 

hae sivustolta