Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun tutkinnon. Oppilaitos ja huoltajat ovat yhdessä valvontavastuussa siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.

Maksuttomuus ja opiskelun kustannukset

Oppivelvolliset ovat maksuttomuuden piirissä koskien v. 2005 syntyneitä ja niitä v. 2004 syntyneitä, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen päättötodistuksen keväällä 2021. Maksuttomuus kestää sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 v. tai kun opiskelija on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun tutkinnon.

Opetus, ohjaus ja kouluruokailu ovat opiskelijoille maksutonta

Oppivelvollisille opiskelijoille tutkinnon suorittaminen on maksutonta, joten opiskelumateriaalit ovat oppivelvollisille opiskelijoille ilmaisia. Maksuttomuus ei koske niitä opiskelijoita, jotka eivät ole oppivelvollisia. Ei-oppivelvolliset opiskelijat kustantavat opiskelumateriaalit itse. Kustannuksia kertyy mm. oppikirjoista, harjoitusvälineistä, henkilökohtaisista työkaluista sekä opintoihin liittyvistä opintomatkoista. Suurin osa kustannuksista kohdistuu alkusyksyyn.

Joukkoliikenne

Kouvolassa on käytössä kouvolalaisille toisen asteen opiskelijoille maksuton joukkoliikenne. Lisätietoa maksuttomasta joukkoliikenteestä ja Kelan koulumatkatuesta löydät Kouvolan kaupungin sivuilta

hae sivustolta