Tukea opiskeluun

Etusivu  /  Oppimaan  /  Hakijalle  /  Tukea opiskeluun

Jokaisella opiskelijalla on oikeus opinto-ohjaukseen. Sinulla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea opiskeluusi vastuuopettajaltasi, opinto-ohjaajalta, uravalmentajalta, opettajilta, kuraattorilta, tutor-opiskelijoilta sekä koko henkilökunnalta. Opinto-ohjaus tukee persoonallista ja ammatillista kasvuasi. Opinto-ohjaajasi tai uravalmentajasi kanssa suunnittelet opintojasi, teet opintojasi, jatko-opintojasi ja uraasi koskevia suunnitelmia ja valintoja sekä kasvat ja kehityt sekä ihmisenä että tulevaa ammattia varten.

Opinto-ohjauksen ja uravalmennuksen tavoitteena on edistää vastuullisuuttasi, itseohjautuvuuttasi, suunnitelmallisuuttasi opinnoissa sekä työllistymistäsi. Opinto-ohjaaja auttaa ja tukee opiskelijaa myös rästiin jääneiden opintojen suorittamisessa.

Mikäli sinulla on aikaisemmin hankittua osaamista esimerkiksi työkokemuksen, harrastusten tai aikaisempien opintojen kautta, voit hakea osaamisen tunnustamista opinnoissasi. Vastuuopettaja ja opinto-ohjaaja auttavat sinua osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa.

Erityinen tuki

Sinulla on mahdollisuus erityiseen tukeen, jos oppimisvaikeuksien tai muun syyn vuoksi tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Jos tarvitset erityistä tukea, sinulle laaditaan erityisen tuen päätös ja tukitoimisuunnitelma osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Jos olet alaikäinen, myös huoltajasi osallistuu suunnitelman tekemiseen. Tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

Asuminen ja ruokailu

Jos tarvitset asuntoa, Kouvolan kaupungilla on vuokra-asuntoja.

Kaikissa toimipisteissämme on opiskelijaruokala. Opiskelijaruokala on avoinna arkisin ja sen tarjoama lounas on perustutkintoa suorittaville maksuton. Työelämässäoppimisjakson aikana sinulle maksetaan ateriakorvausta.

Opiskelujen rahoitus

Opiskelu on maksutonta, mutta mm. työasu, oppikirjat ja opiskeluvälineet on sinun itse kustannettava. Voit hakea Kelalta opintotukea päätoimisiin opintoihisi. Opintotukeen kuuluu opintoraha, opintolainan valtiontakaus sekä asumislisä, joka haetaan samoin ehdoin kuin muukin yleinen asumistuki.

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulumatkatukea myönnetään, jos yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä kotiovelta oppilaitoksen ovelle. Koulumatkatuki maksetaan ensisijaisesti lipputukena joukkoliikennettä (MH/VR) käytettäessä.

Kouvolassa on käytössä kouvolalaisille toisen asteen opiskelijoille maksuton joukkoliikenne, katso lisää: Kouvolan joukkoliikenne Koutsi

Ota yhteyttä

Jaa

hae sivustolta