Valinnat ja erityisvaatimukset

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ja haastattelut

Yhteishaussa tietyillä koulutusaloilla järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskoe osana valintaa. Saat kutsun Edukon järjestämiin pääsy- tai soveltuvuuskokeisiin kirjeellä. Jos et osallistu pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen sinulle osoitettuna ajankohtana, sinua ei voida valita koulutukseen!

Jatkuvassa haussa kaikki hakijat haastatellaan. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ja haastattelut ovat hakijalle maksuttomia.

Kielikoe

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, varmistamme riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen hallintaan kielitestin avulla. Mikäli sinulla on kielitaidon tason todentava todistus, toimita se oppilaitokseen. Jos äidinkieli on muu kuin suomi, kutsumme sinut kielitestiin kirjeellä. Osallistu kokeeseen, jos saat kutsun siihen.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka:

  • ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työelämässä oppimiseen
  • jos tutkintoon liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät, tai
  • jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Tietyillä aloilla on laissa määriteltyjä soveltuvuusehtoja tai rajoituksia opiskelemaan valituille. SORA-lainsäädäntö on lyhenne sanoista soveltumattomuuden ratkaisuja, ja se koskee muun muassa opiskelijan terveydentilaan ja rikostaustaan liittyviä soveltuvuusehtoja.

Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa koulutuksen valinnassa tarkistaa, onko opiskelijavalinnassa ja opinnoissa asetettu tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valitsemiselle.

Aloille asetettuihin terveydentilavaatimuksiin voit tutustua Opintopolussa.

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa seuraavissa Edukon tutkinnoissa (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 81§):

  • logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
  • lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja
  • turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja
  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
  • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

Edellä lueteltuihin tutkintoihin opiskelijaksi valitut henkilöt saavat valintailmoituksen yhteydessä Oma terveys -lomakkeen, joka palautetaan Edukoon. Oma terveys -lomakkeessa pyydetään ilmoittamaan oman terveydentilan tilanne alalle asetettujen terveydentilavaatimusten suhteen. Tarvittaessa oppilaitos voi pyytää terveydentilan lisäselvitystä.

Rikostaustaote

Sinulta pyydetään rikostaustaote ennen työelämässä oppimisen jaksoa, jos työskentelet pääsääntöisesti alaikäisten kanssa tai opiskelet turvallisuusalalla.

Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 40–41 §, 81–84 § ja 93 §.

hae sivustolta