Harkintaan perustuva valinta

Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin (lukuun ottamatta tutkintoja, joiden opiskelijavalinnassa käytetään koulutuksen järjestäjän omaa koetta), jos sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinun tulee todistuksilla tai muilla asiakirjoilla perustella syy, johon vetoat.

Edukossa ei voi käyttää harkintaan perustuvaa valintaa haettaessa taideteollisuuden perustutkintoon, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon eikä lentokoneasennuksen perustutkintoon.

Perusteet, joilla hakija voi tulla valituksi myös valintapisteillä

 • sinulla on oppimisvaikeuksia
 • sinulla on jokin sosiaalinen syy
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen

Perusteet, joilla hakija voi tulla valituksi vain harkintaan perustuvassa valinnassa

 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä
 • koulutodistusten puuttuminen (jos olet esim. keskeyttänyt peruskoulun)
 • koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella, liitteeksi ulkomaisen todistuksen suomennokset)

Harkintaan perustuvia syitä

Harkintaan perustuvassa valinnassa oppilaitos voi valita sinut opiskelemaan valintapisteistä riippumatta. Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista otetaan tällöin huomioon valintaa tehtäessä.

Opiskelijat valitaan toimitettujen liitteiden ja haastattelun perusteella. Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneille järjestetään haastattelu, johon saat kutsun sähköpostitse. Osallistu haastatteluun, jos saat kutsun siihen. Hakijaa, joka ei osallistu haastatteluun, ei voida valita opiskelijaksi harkintaan perustuvassa valinnassa.

Sinun tulee osallistua myös varsinaiseen pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen, jos saat kutsun siihen. Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.

Yhteishaun tutkinnoissa perusopetuksen päättötodistus todentaa hakijan riittävän kielitaidon. Mikäli hakijalla ei ole suomalaista päättötodistusta, hän osallistuu  haastatteluun, jossa hakijan opiskeluedellytykset arvioidaan osana harkintaan perustuvaa valintaa.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa

1) Täytä hakulomake Opintopolussa ja tulosta se. Merkitse yhteishaun hakulomakkeelle, mikäli haet harkintaan perustuvassa valinnassa ammatilliseen koulutukseen. Voit ilmoittaa hakevasi harkintaan perustuvassa valinnassa jokaisessa hakukohteessasi tai vain osassa niitä. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin hakuvuonna.

Olet hakijana mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Jos olet keskeyttänyt peruskoulun, haet ulkomaisella todistuksella tai sinulla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä mahdollinen valintasi tapahtuu vain harkinnanvaraisen valinnan kautta.

2) Täytä ja tulosta myös Edukon harkintaan perustuvan haun lomake, johon kirjaat vapaamuotoiset perustelusi. Lomakkeen voit tulostaa yhteishaun aikana tältä sivulta.

3) Toimita Edukoon:

 • Molemmat hakulomakkeet, kopio 9 lk:n opiskeluarvioinnista/välitodistuksesta
 • Mahdolliset asiantuntijalausunnot ja muut tarvittavat liitteet yhteishaun hakuaikana alla olevaan osoitteeseen.

Esimerkkejä toimitettavista liitteistä

Peruskoulussa yksilöllistetyn oppimäärän sekä matematiikassa että äidinkielessä suorittamisen perusteella hakeva

 • valinnan tueksi liitteitä esim. erityisopettajan tai muun asiantuntijan lausunto ja muut tilannettasi selvittävät liitteet

Koulutodistusten vertailuvaikeuden perusteella hakeva:

 • kopiot alkuperäisistä todistuksista. Lisäksi todistus/todistukset tulee olla käännettynä suomeksi virallisella kielenkääntäjällä. Ruotsinkielisiä alkuperäisiä todistuksia EI tarvitse käännättää.
 • muut tilannettasi selvittävät liitteet

Koulutodistusten puuttumisen perusteella hakeva

 • viimeinen tai muita olemassa olevia todistuksia/opintosuoritusotteita suorittamistasi opinnoista tai muita tilannettasi selvittäviä liitteitä

Riittämättömällä tutkintokielen kielitaidon perusteella hakevan

 • välitodistus/opintosuoritusote suorittamistasi opinnoistasi ja muut tilannettasi selvittävät liitteet

Oppimisvaikeuksien tai sosiaalisten syiden perusteella hakevan

 • erityisopettajan, psykologin, lääkärin tai muun asiantuntijan ja muut tilannettasi selvittävät liitteet

Yksi (1) kpl/liite riittää, vaikka hakisit useampaan hakukohteeseen harkinnanvaraisesti Edukossa.

Postitusosoite:

Kouvolan Ammattiopisto Eduko

Harkintaan perustuva valinta
Taitajantie 2B

45100 Kouvola

Hakemukset liitteineen on toimitettava Edukoon 26.3.2024 mennessä.

Ota yhteyttä

hakulomake

hae sivustolta