Henkilökohtaistaminen

Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan seuraavia asioita:

  • Opinnot: tutkinto tai tutkinnon osa, johon olet hakeutunut.
  • Urasuunnitelma: onko tavoitteenasi jatko-opinnot, työllistyminen, työuralla eteneminen, työhön paluu, alan vaihtaminen tai ammatillisen osaamisen laajentaminen?
  • Aiemmin hankittu osaaminen: suoritetut tutkinnot sekä työkokemus ja harrastukset, joista on dokumentteja.
  • Yksilöllinen opiskeluaika. 
  • Opintojen ohjaus ja tuki. 
  • Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen: lähi-, etä- ja verkko-opetuksena oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja työelämässä koulutus- tai oppisopimuksella, myös kansainvälisissä tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Opintojen henkilökohtaistamisen tavoitteena on onnistunut sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin!

hae sivustolta