Maahanmuuttajille

Opiskele ammatti

Ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan ammattia. Voit hakea mihin tahansa ammatilliseen tutkintoon tai tutkinnon osaan.

Koulutuksista voit lukea lisää ja hakea tai ota yhteyttä hakutoimistoon. Hakutoimistossa sinua neuvotaan hakemisessa ja oikean ammatin löytämisessä.

Ammatillisessa koulutuksessa voit opiskella ammatin ja suomen kieltä. Erityisesti maahanmuuttajille tarkoitettuja ryhmiä kutsutaan S2-tuetuiksi ryhmiksi.

S2-tuettu koulutus tarkoittaa sitä, että koulutuksen alussa on oppimisvalmiuksia tukeva jakso. Sen aikana opiskelet ammattisuomea, matematiikkaa, tietotekniikkaa ja muita asioita, joita tarvitset ammattiopinnoissa.

Suurin osa ammatillisista tutkinnoista suoritetaan suomen kielellä ja kielitaidon tasovaatimus on koulutusalakohtainen. Tarvittaessa sinut kutsutaan kielitestiin. 

Kun aloitat opiskelun, sinulle tehdään oma opiskelusuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan mitä opiskelet ja kuinka kauan sinun opiskelusi kestää.

Voit hakea myös TUVA-koulutukseen, jossa saat tutustua ammatillisiin opintoihin ja saat valmiuksia niiden opiskeluun. 

Työpaikalla voit tarvita esimerkiksi ensiapukoulutusta, työturvallisuuskorttia tai hygieniaosaamistodistusta. Näihin koulutuksiin pääset hakemaan koulutushausta.

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaana oleville aikuisille maahanmuuttajille. Sopivalle kurssille ohjataan lähtötasotestin kautta. Uudet kurssit alkavat noin 60 päivän välein, jolloin on mahdollista aloittaa itselle sopivan tasoiset suomen kielen opinnot nopeasti.

Jokaisen opiskelijan koulutuspolku on erilainen riippuen lähtötasosta, opiskeluvalmiuksista ja jatkosuunnitelmista. Koulutuksen jälkeen opiskelija hallitsee suomen kielen perusteet.

Kotoutumiskoulutuksen sisältöä

  • suomen kieli, taitotasot 0-B2
  • työnhaku ja työelämätaidot
  • ura- ja opinto-ohjaus, henkilökohtainen ohjaus ja jatkosuunnitelma
  • digitaidot
  • tutustuminen ammatilliseen koulutukseen
  • työharjoittelujaksot
  • ammattitaidon kartoitus
  • työelämän korttien ja passien suorittaminen (esimerkiksi työturvallisuuskortti ja hygieniapassi)
  • mahdollisuus opiskella suomea työpaikalla (työssä kotouttava koulutus)
  • maksuton osallistuminen YKI-testiin, jos saavutat koulutuksen aikana suomen kielessä taitotason B1

Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta ja se on kokopäiväopiskelua. Hae koulutukseen TE-toimistossa.

hae sivustolta