Kuraattorit

Etusivu  /  Oppimaan  /  Ohjaus ja tuki  /  Kuraattorit

Edukon kuraattoripalveluihin ovat oikeutettuja perustutkinto-opiskelijat, TUVA-opiskelijat sekä oppivelvolliset (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1 §).

Opiskelija voi tavata kuraattorin ottamalla itse yhteyttä, henkilökunnan ohjaamana, huoltajien välityksellä ja viranomaisten tai koulun ulkopuolisten toimijoiden kautta. Henkilökunta auttaa opiskelijaa yhteydenotossa, jos opiskelija kääntyy heidän puoleensa. Yhteydenotot tapahtuvat Wilman, sähköpostin ja puhelimen kautta. Yhteystiedot löytyvät Wilmasta ja Edukon www-sivuilta sekä tämän tiedotteen lopusta.

Kuraattori on psykososiaalisen opiskelijahuollon työntekijä. Hänen kanssaan opiskelija voi luottamuksella keskustella erilaisista mieltä askarruttavista asioista, esimerkiksi opiskeluun, koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja muihin henkilökohtaisiin asioihin, elämänhallintaan, toimeentuloon sekä asumiseen liittyen. Kuraattori neuvoo myös opiskelijan oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä opiskelijan perheen ja muun opiskelijan tukiverkoston kanssa.

Kuraattorin työn tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja opiskelun tukeminen sekä sosiaalisten näkökohtien tuominen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Kuraattori vierailee myös tarvittaessa ryhmissä ja tukee ryhmäyttämisessä. Jokaisen opiskelijan tulee voida kokea olonsa turvalliseksi ja itsensä tasa-arvoiseksi ja täysivaltaiseksi ryhmän jäseneksi ryhmässään.

Kuraattori osallistuu jaksopalavereihin, monialaisiin asiantuntijaryhmiin, erityisen tuen päätösyhteenvetopalavereihin sekä tarvittaessa muihin neuvotteluihin, tapaamisiin ja kokouksiin sekä suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Kuraattorin verkosto- ja yhteistyötahoja ovat Edukon henkilökunta, huoltajat, sosiaalitoimi, sijoituspaikat, mielenterveystyön toimijat, nuorisotoimi, poliisi, työvoimatoimi, Kela, muut koulut ja oppilaitokset sekä yhdistykset ja järjestöt.

Edukossa toimivien kuraattorien yhteystiedot ja vastuualueet 29.7.2024 alkaen

Marika Elg, 040 0510 557, marika.elg@kymenhva.fi

 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
 • Laboratorioalan perustutkinto
 • Liiketoiminnan perustutkinto
 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
 • Maatalousalan perustutkinto
 • Matkailualan perustutkinto
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • Metsäalan perustutkinto
 • Prosessiteollisuuden perustutkinto
 • Puuteollisuuden perustutkinto
 • Taideteollisuusalan perustutkinto
 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Eija Honkakoski, 040 835 8668, eija.honkakoski@kymenhva.fi

 • Autoalan perustutkinto/Ajoneuvoalan perustutkinto
 • Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja
 • Logistiikan perustutkinto
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Kaisa Hyppänen, 044 2238951, kaisa.hyppanen@kymenhva.fi

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • Lääkealan perustutkinto
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Suvi Yrjönen, 040 483 3677, suvi.yrjonen@kymenhva.fi

 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöhoidon osaamisala
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuollon osaamisala
 • Rakennusalan perustutkinto
 • Talotekniikan perustutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (elektroniikka- ja hyvinvointiteknologia-asentaja)
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (ohjelmistokehittäjä)
 • TUVA

hae sivustolta