Todistukset

Koulutuksen suoritettuasi saat siitä todistuksen. 

Ammatillinen koulutus 

Tutkintotodistus

Tutkintokoulutuksesta valmistunut opiskelija saa tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkinnon perusteissa vaadittavat ja HOKSissa sovitut tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.   

Todistus suoritetuista tutkinnon tai koulutuksen osista

Kun tutkintokoulutuksen opiskelija saa suoritettua HOKSissa sovitun tutkinnon osan tai osia (osatutkinnon), hän saa todistuksen suoritetuista tutkinnon osista. Myös jos opiskelija eroaa tai hänet katsotaan eronneeksi, hän saa todistuksen suorittamistaan tutkinnon tai koulutuksen osista.

Opintosuoritusote

Todistusten lisäksi opiskelija saa opintosuoritusotteen, joka on käytännössä opiskelijahallintojärjestelmästä tulostettu ote. 

Muu ammatillinen koulutus 

Osallistuttuasi ammatillista osaamista syventävään tai täydentävään koulutukseen saat osallistumistodistuksen, joka sisältää tiedot koulutuksen sisällöstä ja kestosta. 

Työvoimakoulutus

Osallistuttuasi työvoimakoulutukseen saat osallistumistodistuksen, joka sisältää tiedot koulutuksen sisällöstä ja kestosta. 

Kortti- ja pätevyyskoulutukset

Kortti- ja pätevyyskoulutuksissa esim. työturvallisuuskortti, hygieniaosaamistodistus ja EA-kortti, todistuksen antaa viranomainen. Osallistuttuasi kortti- ja pätevyyskoulutuksiin saat siihen liittyvän kortin/todistuksen postitse. 

TUVA-koulutus 

TUVA-koulutuksesta opiskelija saa todistuksen suoritetuista koulutuksen osista tai todistuksen suoritetuista opinnoista.

Todistuskopiot valmistuneille tai eronneille opiskelijoille

Hinnasto 1.1.2023 alkaen

  • todistusjäljennös 20 €
  • uudelleen kirjoitettava todistus 50 €

Tilaa todistuskopio ottamalla yhteys Edukon asiakasneuvontaan 020 787 9200 (arkisin klo 8 – 12). Ilmoita yhteystietosi ja muut tilaukseen liittyvät tiedot. Todistuskopio maksetaan noudon yhteydessä tai ennakkomaksuna oppilaitoksen tilille. Emme käännä todistuksia muille kielille.

Hygieniapassi

Uudesta hygieniapassista veloitetaan 25 € (sis. alv).

Uuden hygieniapassin voi myöntää seuraavissa tapauksissa:

  • hygieniapassissa on virheellinen nimi tai syntymäaika
  • hygieniapassin molemmat tai sen toinen osa on kadonnut
  • hygieniapassi on rikkinäinen tai huonolaatuinen, mutta siinä on edelleen jäljellä ja selkeästi erotettavissa yksilöintitiedot: asiakkaan etu- ja sukunimi sekä syntymäaika, testipäivämäärä, testaajan tunnus/nimi ja hygieniapassin numero
  • henkilön nimi tai syntymäaika on muuttunut (tarvitaan paperituloste tai kuva todistuksesta, josta nimen tai syntymäajan muutos käy ilmi)

Huom! Kun viiden vuoden asiakirjojen arkistointiaika on loppunut, saa uuden hygieniapassin vain, jos molemmat seuraavat ehdot täyttyvät:

  • tallessa on vähintään toinen osa alkuperäisestä hygieniapassista ja
  • hygieniapassin uusintatilaus tehdään seuraavalla perusteella: hygieniapassin toinen osa (paperinen todistus tai kortti) on kadonnut, nimen muutos tai rikkoutunut/huonolaatuinen hygieniapassi

Hygieniapassitestaaja säilyttää hyväksytyt testilomakkeet 5 vuotta. Hylättyjä testilomakkeita säilytetään 3 kk (21.4.2021 jälkeen suoritetut) ja 5 vuotta (ennen 21.4.2021 suoritetut).

Lisätietoja: Hygieniapassin uusintatilaus – Ruokavirasto

Anniskelupassi

Oppilaitos säilyttää kopiot todistuksista 5 vuotta testin suorittamisesta. Oppilaitoksella ei ole velvollisuutta säilyttää todistuskopioita tätä pitempää aikaa. Todistuskopiosta veloitetaan 25 € sis. alv.

Jos testin suorittamisesta on yli 5 vuotta, todistuskopio ei enää ole saatavissa ja Anniskelupassia tarvitsevan henkilön on mentävä uuteen testiin.

hae sivustolta