Työelämässä oppiminen

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa oppimista kutsutaan työelämässä oppimiseksi (TEO) tai virallisemmin työpaikalla järjestettäväksi koulutukseksi. Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työpaikka pyritään järjestämään opiskelupaikkakunnalta tai opiskelijan kotipaikkakunnalta. Työpaikka voi olla myös muulla paikkakunnalla tai jopa ulkomailla, jos opiskelijan kanssa näin sovitaan.

Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Oppisopimus tarkoittaa työsuhteessa tapahtuvaa opiskelua, jolloin opiskelija saa palkkaa. Koulutussopimuksella opiskelija opiskelee työpaikalla ilman työsuhdetta.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa, verkossa tai toisella työpaikalla tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.

Oppisopimuksesta sovitaan oppilaitoksen, työpaikan ja opiskelijan kesken tehtävällä ja kaikkia osapuolia sitovalla sopimuksella.

Oppisopimus voidaan tehdä koko koulutuksen ajaksi tai lyhyemmälle ajanjaksolle, esimerkiksi opiskelijan kesätöiden ajaksi.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on aina palvelussuhteessa työpaikkaan eli hänellä on työsopimus ja opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Oppisopimuskoulutus Edukon www-sivuilla.

Koulutussopimus

Koulutussopimus on oppilaitoksen ja työpaikan välinen kirjallinen sopimus. Koulutussopimustyöpaikalla opiskelija tekee niitä työpaikan työtehtäviä, josta sovitaan koulutussopimuksessa.

Koulutussopimusopiskelija ei ole työsuhteessa työpaikkaan. Jos opiskelija on jo töissä alan työpaikassa, koulutussopimuksen sijaan sovitaan oppisopimus.

Koulutussopimustyöpaikan kanssa sovitaan myös opiskelijan mahdollisuudesta osoittaa osaamisensa työpaikan työtehtävissä näytöllä.

Koulutussopimus voidaan myös muuttaa oppisopimukseksi, jos työnantaja haluaa maksaa palkkaa opiskelijalle. Oppisopimuksessa opiskelija saa palkkaa ja työpaikka lisäksi koulutuskorvauksen Edukolta. Koulutussopimuksessa ei makseta opiskelijalle palkkaa eikä työpaikalle korvausta.

 

 

hae sivustolta