Työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- ja täydennyskoulutusta.

Työvoimakoulutukseen voi sisältyä työllistymistä edistävää ammatillista täydennyskoulutusta, valmentavaa koulutusta tai kuntoutusta. Työvoimakoulutukseen opiskelijat valitsee TE-palvelut.

Työvoimakoulutuksiin haetaan TE-palvelujen sivuilla.

Työvoimakoulutukset Edukossa

Tutkintotavoitteisiin työvoimakoulutuksiin hakeudutaan TE-toimiston sivuilla.  Koulutus voi olla ryhmämuotoisesti järjestettyä tai omaehtoista, josta on sovittava oman työvoimaneuvojan kanssa. Nämä koulutukset ovat TE-palvelujen sivuilla. Työvoimakoulutuksena toteutettavan tutkintotavoitteisen koulutuksen järjestäjä on Kouvolan Ammattiopisto Oy.

Työvoimakoulutus voi olla myös ei-tutkintotavoitteista, täydennys- tai lisäkoulutusta. Täydennys- ja lisäkoulutus on tavallisesti ELY-keskuksen rahoittamaa. Myös näihin koulutuksiin hakeudutaan TE-toimiston sivujen kautta. Koulutushakuun pääset tästä linkistä. Näiden koulutusten järjestäjä on Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö EduKo koulutus- ja yrityspalvelut Oy, joka vastaa muulla kuin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella järjestettävän koulutuksen toteuttamisesta.

Koulutusten sisällöt löytyvät koulutustarjonnastamme. 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna 

Jos olet yli 25-vuotias, työttömänä tai työttömyysuhan alla, voit suorittaa ammatillisen tutkinnon, sen osia tai aikaisemmin kesken jääneen tutkinnon loppuun työttömyysetuudella tuettuna. Edellytys tälle on, että koulutus parantaa mahdollisuuttasi työllistyä. 

Omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella haetaan jatkuvassa haussa ja päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee Eduko. Ota jo ennen hakemista yhteyttä TE-toimistoosi, joka arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle.  

Lisätietoa TE-palvelujen sivuilla.

Valmennuspalvelut

Tarjoamme Hämeen TE-toimiston asiakkaille valmennuspalveluita; ryhmävalmennuksia työnhaun kursseina eri kohderyhmille sekä työhönvalmennusta henkilökohtaisena valmennuksena. Lisäksi tuotamme mm. ravintola-alan, puhdistusalan ja metallialan rekry-koulutuksia tarpeen mukaan. Teemme myös kiinteää yhteistyötä alueellisen palvelutarjoajien verkoston kanssa.

Kehitämme palvelujamme edelleen ja pyrimme tarjoamaan palveluita monipuolisesti alueellisen kysynnän mukaan, hyödyntäen Kouvolan pisteen hyviä malleja ja kokemuksia.

Lahden toimipisteen koulutukset ja valmennukset:

Osaamis- ja ammattitaitokartoitus 698025 / Päijät-Häme 2023

Tuhat ja yksi taitoa – Osaaminen näkyviin

Tuhat ja yksi taitoa – osaamiskeskeinen kartoitus

  • Työhönvalmennukseen asiakkaat hakeutuvat TE-palvelut.fi-sivujen kautta, Oma-asiointi, jättämällä yhteydenottopyynnön tai  ottamalla yhteyttä vastuuvirkailijaan, jos on käytettävissä oman vastuuvirkailijan yhteystieto.

Lisätietoja valmennuspalveluista antaa:

hae sivustolta