Yhteishaku

Etusivu  /  Oppimaan  /  Yhteishaku

Kevään yhteishaussa voit hakea syksyllä alkavaan koulutukseen. Haet samalla hakulomakkeella Opintopolussa (opintopolku.fi) ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

Tästä Yhteishaku 2024 -sivustolle

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäville. Jos olet jo päättänyt peruskoulun aiemmin, voit hakea yhteishaussa tai vaikka heti jatkuvassa haussa. Lukion tai jonkin muun ammatillisen perustutkinnon suorittaneet voivat hakea jatkuvassa haussa.  

Joillakin aloilla on yhteishaussa pääsy- ja soveltuvuuskokeita, joihin kutsutaan erikseen. Osallistuminen pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin on pakollista.

Perustutkintoihin ja TUVA-koulutukseen on sama hakuaika.

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka jakaantuu ammatillisiin (145 osp) ja yhteisiin (35 osp) tutkinnon osiin. Opiskelija voi halutessaan sisällyttää tutkintoonsa yksilöllisesti osaamista laajentavia tutkinnon osia. Opintoihin sisältyy työelämässä oppimista, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Yhdistelmäopinnoissa opiskelet ammatillisen tutkinnon ohella myös ylioppilastutkinnon. Ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Valintapäätökset ja opiskelupaikan vastaanottaminen 

Hakijat saavat yhteishaun valintapäätökset kesäkuussa. Ne koulutukset, joihin jää yhteishaun jälkeen vapaita opiskelupaikkoja, avataan jo saman kevään aikana jatkuvaan hakuun. Näihin paikkoihin voivat hakea peruskoulun tai lukion suorittaneet, alanvaihtajat tai vaikkapa henkilöt, joilla on aiemmin kesken jääneitä opintoja. 

Yhteishaussa valituksi tulleiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan valintakirjeessä saamiensa tietojen mukaisesti määräaikaan mennessä. 

hae sivustolta