Harkintaan perustuva valinta

Voit hakea harkintaan perustuvassa valintahaussa kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin (lukuun ottamatta tutkintoja, joiden opiskelijavalinnassa käytetään koulutuksen järjestäjän omaa koetta), jos sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinun tulee todistuksilla tai muilla asiakirjoilla perustella syy, johon vetoat.

  • sinulla on oppimisvaikeuksia
  • sinulla on jokin sosiaalinen syy
  • koulutodistusten puuttuminen (jos olet esim. keskeyttänyt peruskoulun)
  • koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella, liitteeksi ulkomaisen todistuksen suomennokset)
  • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen
  • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä

Harkintaan perustuvia syitä

Harkintaan perustuvassa valinnassa oppilaitos voi valita sinut opiskelemaan valintapisteistä riippumatta. Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista otetaan tällöin huomioon valintaa tehtäessä. Edukossa ei voi käyttää harkintaan perustuvaa valintaa haettaessa taideteollisuuden perustutkintoon, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon eikä lentokoneasennuksen perustutkintoon, jos sinulla on päättötodistus perusopetuksesta.

Harkintaan perustuvassa valinnassa järjestetään erillinen oppimisvalmiuskoe ja haastattelu, joihin saat kutsun. Oppimisvalmiuskokeella selvitetään mahdollisuuksiasi tulla valituksi toivomaasi koulutukseen. Koe tehdään oppilaitoksen tietokoneella ja osallistut kokeeseen vain kerran. Koe kestää noin tunnin. Osallistu kokeeseen ja haastatteluun, jos saat kutsun siihen.

Sinun tulee osallistua myös varsinaiseen pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen, jos saat kutsun siihen. Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa

1) Täytä hakulomake Opintopolussa ja tulosta se. Merkitse yhteishaun hakulomakkeelle, mikäli haet harkintaan perustuvassa valinnassa ammatilliseen koulutukseen. Voit ilmoittaa hakevasi harkintaan perustuvassa valinnassa jokaisessa hakukohteessasi tai vain osassa niitä. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin hakuvuonna. Olet hakijana mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Jos olet keskeyttänyt peruskoulun tai haet ulkomaisella todistuksella, mahdollinen valintasi tapahtuu aina harkinnanvaraisen valinnan kautta.

2) Täytä ja tulosta myös harkinnan varaisen haun lomakkeemme, johon kirjaat vapaamuotoiset perustelusi. Lomakkeen voit tulostaa yhteishaun aikana tältä sivulta.

3) Toimita Edukoon molemmat hakulomakkeet, kopio 9 lk:n opiskeluarvioinnista/välitodistuksesta sekä mahdolliset asiantuntijalausunnot ja muut tarvittavat liitteet yhteishaun hakuaikana alla olevaan osoitteeseen. Yksi (1) kpl/ liite riittää, vaikka hakisit useampaan hakukohteeseen harkinnanvaraisesti Edukossa.

Kouvolan Ammattiopisto Eduko/Harkintaan perustuva valinta
Utinkatu 44-48, 45200 Kouvola

hae sivustolta