Yhteishaun pääsykokeet 2023

Tällä sivulla luetelluista tutkinnoista järjestetään pääsykokeet. Jos pääsykoepäiviä on kaksi, niin hakija kutsutaan vain toiseen päivään. Tutkinnon yhteydessä kerrotaan myös lyhyesti pääsykokeesta ja sen järjestämispaikasta (UK44 = Utinkatu 44, UK85 = Utinkatu 85). Tiedot pääsykokeista päivittyvät tälle sivulle.

Kutsut pääsykokeisiin lähetetään sähköpostitse ja kirjeitse 11.4. alkavalla viikolla.

Harkintaan perustuvan haun hakijat kutsutaan oppimisvalmiuskokeeseen sekä haastatteluun, joka järjestetään 24.4.2023.

Tutkinto Pääsykoepäivä Aika ja paikka Sisältö
Sähkö- ja automaatioalan pt 11.5.2023 UK 44 klo 12-14 Soveltuvuustehtävät (matemaattisia ja loogista päättelykykyä vaativia teoreettisia tehtäviä)
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt 25.4.2023 UK 85  9-14 Kädentaito- ja kuvallinen tehtävä, haastattelu ja ennakkotehtävä
Taideteollisuusalan pt, tuotteen valmistuksen oa 26.4.2023 UK 85  9-13 Kädentaito- ja kuvallinen tehtävä, haastattelu ja ennakkotehtävä
Taideteollisuusalan pt, sisustusalan oa 26.4.2023 UK 85  9-13 Kädentaito- ja kuvallinen tehtävä, haastattelu ja ennakkotehtävä
Taideteollisuusalan pt, käsityön ohjaustoiminnan oa 26.4.2023 UK 85  9-13 Kädentaito- ja kuvallinen tehtävä, haastattelu ja ennakkotehtävä
Tieto- ja viestintätekniikan pt 27.4.2023 UK 85  8.30-15.30 Soveltuvuuskoe ja haastattelu
Pintakäsittelyalan pt 4.5.2023 UK 85  8.30-15.30 Haastattelu ja hahmotustehtävä
Rakennusalan pt 3.5.2023 UK 85 8.30-15.30 Haastattelu
Turvallisuusalan pt 26.4.2023 UK 85  8.30-15.30 Liikunnallinen testi, soveltuvuuskoe, haastattelu
Hius- ja kauneudenhoitoalan pt 10. ja 11.5.2023 UK44 9-16 Ryhmähaastattelu ja käden taidon tehtävä
Kasvatus- ja ohjausalan pt 3. ja 4.5.2023 UK44 9-16 Ryhmähaastattelu
Sosiaali- ja terveysalan pt 26. ja 27.4.2023 UK44 9-16 Ryhmähaastattelu
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) 9.5.2023 UK 44 klo Haastattelu
Lentokoneasennuksen pt 3.5.2023 UK 44 auditorio Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito ja mekaaninen päättelykyky)
  2. persoonallisuustestit (keskittymiskyky, sääntöjen noudattaminen ja työkäyttäytyminen)
  3. haastattelu.

hae sivustolta