Yhteishaun pääsykokeet 2024

Tällä sivulla luetelluista tutkinnoista järjestetään pääsykokeet. Jos pääsykoepäiviä on kaksi, niin hakija kutsutaan vain toiseen päivään. Tutkinnon yhteydessä kerrotaan myös lyhyesti pääsykokeesta ja sen järjestämispaikasta (UK44 = Utinkatu 44, UK85 = Utinkatu 85). Tiedot pääsykokeista päivittyvät tälle sivulle.

Kutsut pääsykokeisiin lähetetään sähköpostitse ja kirjeitse.

Harkintaan perustuvan valinnan hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään 18.-19.4.2024. Hakija kutsutaan vain toisena päivänä.

Tutkinto Pääsykoepäivä Paikka ja aika Sisältö
Sähkö- ja automaatioalan pt 23.4.2024 UK44 klo 12 – 16 Soveltuvuustehtävät (matemaattisia ja loogista päättelykykyä vaativia teoreettisia tehtäviä)
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt 7.5.2024 UK85 klo 8 – 16 Kädentaidot- ja kuvallinen tehtävä, haastattelu ja ennakkotehtävä
Pintakäsittelyalan pt 2.5.2024 UK85 klo 8 – 16 Haastattelu ja hahmotustehtävä
Rakennusalan pt 25.4.2024 UK85 klo 8 – 16 Haastattelu
Turvallisuusalan pt 29.4.2024 UK85 klo 8 – 16 Liikunnallinen testi, soveltuvuuskoe, haastattelu
Hius- ja kauneudenhoitoalan pt * 8.5.2024/15.5.2024 UK44 klo 8 – 16 Ryhmähaastattelu ja kädentaidot-tehtävä
Logistiikan pt 6.5.2024 Taitajantie 2 klo 8 – 16 Ryhmähaastattelu
Kasvatus- ja ohjausalan pt * 24.4./2.5.2024 UK44 klo 8 – 16 Ryhmähaastattelu ja ennakkotehtävä
Sosiaali- ja terveysalan pt * 30.4.2024/6.5.2024 UK44 klo 8 – 16 Ryhmähaastattelu ja ennakkotehtävä
Lentokoneasennuksen pt 24.4.2024 UK44 klo 8 – 16 Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Kokeeseen saa tuoda laskimia. Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta:
1. kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito ja mekaaninen päättelykyky)
2. persoonallisuustestit (keskittymiskyky, sääntöjen noudattaminen ja työkäyttäytyminen)
3. haastattelu
Kaikissa osakokeissa on valituksi tulemiseen saatava vähintään 1 piste. Valinta lentokoneasennuksen perustutkintoon tapahtuu vain soveltuvuus- ja pääsykokeen perusteella.
* Hakija kutsutaan vain toisena pääsykoepäivänä.

hae sivustolta