ADR-säiliökuljetukset (ES)

Toteutus

Koulutus sisältää 12 oppituntia sekä henkilökohtaiset käytännön harjoitukset. Opetusta on enintään 8 oppituntia (45 min. * 8) päivässä. Käytännön harjoituksiin käytetään 1-4 lisäoppituntia. Arvioitu harjoituksen kesto on n. 10 min/opiskelija.

Sisältö

Ensimmäinen päivä, 8 oppituntia

 • Lainsäädännön rakenne (VAK, ADR ja muut säännökset)
 • Vastuut ja velvollisuudet vaarallisten aineiden säiliökuljetuksissa
 • Säiliössä kuljetettavien aineiden luokat ja vaaraominaisuudet
 • Ajolupavaatimukset
 • Asiakirjat
 • Varusteet
 • Säiliössä kuljettamista koskevat määräykset ja määritelmät
 • Säiliöiden tarkastukset, hyväksynnät ja merkintäkilpi
 • Säiliökoodit ja -hierarkia
 • Säiliökuljetusyksikön merkintä

Toinen päivä, 4 oppituntia

 • Kuljetusrajoitukset
 • Pysäköiminen ja valvontamääräykset, S-lausekkeet
 • Turvatoimia koskevat määräykset
 • Säiliöiden täyttöä ja kuorman purkamista koskevat määräykset ja menetelmät
 • Säiliöajoneuvon käyttäytyminen tiellä, kuorman liikkumisen vaikutukset ajoneuvon hallittavuuteen
 • Säiliöiden puhdistaminen
 • Säiliöiden täyttöä ja kuorman purkamista koskevat menetelmät ja määräykset
 • Kaasulla desinfioitujen ja suoja- tai jäähdytysaineella käsiteltyjen säiliöiden erityismääräykset
 • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa

Toinen päivä, 1 – 4 tuntia käytännön harjoituksia

Koulutuksessa toteutetaan toiminnalliset käytännön harjoitukset seuraavista aiheista:

 • Palonsammutus
 • Ensiapu
 • Toiminta mahdollisessa vaara- tai onnettomuustilanteessa

Todistukset

Toimitamme osallistujille viivytyksettä määräysten mukaisen todistuksen (kortin) suorituksesta.

Hinta

290 € (sis. alv) sisältäen lounaan ja kahvit

Kevään 2024 koulutukset

 • 7. – 8.2.2024

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu: puh. 020 7879 200 (ma-pe klo 8-12) tai neuvonta@eduko.fi


hae sivustolta