Alkusammutus AS1

Kohderyhmä

Koulutus sopii kenelle tahansa ammattialasta tai työtehtävästä riippuen. Alkusammutuskoulutuksessa vahvistetaan palonalkujen sammuttamistaitoja ja omia taitoja toimia palotilanteissa.

Toteutus

Koulutukseen sisältyy teoriaosio ja käytännön harjoitteet, kesto 2 h. Koulutus opettaa tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Sisältö

Koulutuksen teoriaosuus sisätiloissa (1 h) sisältäen teemat tulipalon ominaisuudet, alkusammutuksen merkitys, toiminta tulipalotilanteessa sekä erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä. Käytännön harjoittelu toteutetaan ulkotiloissa (1 h) mm. käsisammuttimen sekä sammutuspeitteen käyttö.

Hinta

55 €

Todistukset

Toimitamme osallistujille viivytyksettä määräysten mukaisen todistuksen (kortin) suorituksesta.

Vuoden 2024 koulutukset

  • 18.4.2024 klo 14 – 16
  • 17.10.2024 klo 14 – 16

 

Huom! Yritysten ja ryhmien ilmoittautumiset tyoelamapalvelut@eduko.fi

Ilmoitathan osallistujasta seuraavat tiedot:

  • syntymäaika
  • kotiosoite
  • postinumero ja postitoimipaikka
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

hae sivustolta