Alkusammutus AS1

Kohderyhmä

Koulutus sopii kenelle tahansa ammattialasta tai työtehtävästä riippuen. Alkusammutuskoulutuksessa vahvistetaan palonalkujen sammuttamistaitoja ja omia taitoja toimia palotilanteissa.

Toteutus

Koulutukseen sisältyy teoriaosio ja käytännön harjoitteet, kesto 2 h. Koulutus opettaa tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Sisältö

Koulutuksen teoriaosuus sisätiloissa (1 h) sisältäen teemat tulipalon ominaisuudet, alkusammutuksen merkitys, toiminta tulipalotilanteessa sekä erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä. Käytännön harjoittelu toteutetaan ulkotiloissa (1 h) mm. käsisammuttimen sekä sammutuspeitteen käyttö.

Todistukset

Toimitamme osallistujille viivytyksettä määräysten mukaisen todistuksen (kortin) suorituksesta.

Syksyn 2023 koulutukset

  • 19.10.2023 klo 14 – 16

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu: puh. 020 7879 200 (ma-pe klo 8-12) tai neuvonta@eduko.fi


hae sivustolta