Esimiestyön koulutuksia

Palvelumuotoilun perusteet

Mitä opitaan: Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet, menetelmät ja toimintatavat, palvelumuotoilun hyödyntäminen arkipäivän työssä.

Kenelle: Palvelualoilla työskenteleville, asiasta kiinnostuneille, kokonaisille työyhteisöille toiminnan kehittämiseen.

Toteutus: Monimuotototeutus, työpaikoille suunnitellut omat kokonaisuudet.


LEANin perusteet

Mitä opitaan: LEAN-menetelmän avulla kehittämään työntekoa ja johtamista. Tavoitteena on tunnistaa ja poistaa hukkaa, keskittyä työn tuottavuuteen ja laatuun. Tekemään asiat kerralla fiksusti oikein.

Kenelle: Asiasta kiinnostuneille, kokonaisille työyhteisöille toiminnan kehittämiseen.

Toteutus: Monimuotototeutus, työpaikoille suunnitellut omat kokonaisuudet.


LEAN – Kaizen -menetelmä

Mitä opitaan: Prosessien parantamista Lean 6S-menetelmällä. Asiakkaan tarpeiden mukaista tuotanto- tai palveluprosessin parantamista LEAN-Kaizen menetelmällä, Lean 6S- mittauksilla ja Lean 5S- järjestyksellä.

Kenelle: Asiasta kiinnostuneille, kokonaisille työyhteisöille toiminnan kehittämiseen

Toteutus: Monimuotototeutus, työpaikoille suunnitellut omat kokonaisuudet.


Esimiehen lakitieto

Mitä opitaan: Opiskellaan työlainsäädäntöä, työ- ja palvelusuhdesäädöksiä, työsuojelu- ja työterveyshuoltosäädöksiä ja yhteistoimintalakia.

Kenelle: Esimiehenä toimivat tai esimiestehtäviin hakeutuvat.

Toteutus: Monimuotototeutus.


Esimiesviestintä

Mitä opitaan: Oman viestintätyylin tunnistamista ja sen vaikutusta työryhmän jäseniin. Edistämään keskinäistä vuorovaikutusta työryhmässä, palautteen vastaanottamista sekä rakentavan ja motivoivan palautteen antamista ja haasteellisten tilanteiden hoitamista ratkaisukeskeisesti.

Kenelle: Esimiehenä toimiville tai esimieheksi hakeutuville.

Toteutus: Monimuotototeutus.


Muutoksen haasteet ja mahdollisuudet

Mitä opitaan: Tietämään muutoksen syyt ja tarpeet sekä muutosprosessiin sitoutumista omalla toiminnalla ja esimerkillä. Ohjaamaan ja tukemaan työryhmän jäseniä muutosprosessissa ottaen huomioon ihmisten erilaisuuden. Muutosprosessissa etenemistä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä oikea-aikaista ja avointa viestintää.

Kenelle: Esimiehenä toimiville tai esimiestyöhön hakeutuvilla.

Toteutus: Monimuotototeutus.


Tiimivalmennus esimiehille

Mitä opitaan: Tiimien perustehtävät, tiimin johtaminen, tiimitoiminnan seuraaminen ja arvioiminen, tiimin muodostuminen, tiimityön aloittaminen, tiimin roolit, tiimin elinkaari, haastavat tilanteet tiimityössä, vuorovaikutustaitoja, tiimien kehittäminen.

Kenelle: Esimiehenä toimiville tai esimiestyöhön hakeutuvilla.

Toteutus: Monimuotototeutus.


Tiimivalmennus

Mitä opitaan: Tiimityöskentelyn perusteet, tiimien toiminta ja tiimien roolit, perusvalmiudet tiiminvetäjänä toimimiseen.

Kenelle: Tiimityötä tekeville, tiimityöhön siirtyville, kokonaisille työyhteisöille.

Toteutus: Monimuotototeutus.


Esimiehen rooli työyhteisössä – tehtävät ja vastuut

Mitä opitaan: Esimiehen valtuudet ja vastuut, oman perustehtävän tunnistaminen, työn tavoitteet ja odotukset, omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista.

Kenelle: Esimiehenä toimiville tai esimiestyöhön hakeutuvilla.

Toteutus: Monimuotototeutus.


hae sivustolta