Hoiva-avustaja

Hoiva-avustaja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja työskentelee eri ikäisten asiakkaiden kanssa. Työ on ihmisläheistä ja edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Työssä tarvitaan vastuullisuutta, luottamuksellisuutta ja oma-aloitteisuutta. Hoiva-avustaja ei osallistu lääkehoitoon, eikä ole yksin työvuorossa. Työ on vuorotyötä ja tietotekniikan käyttötaidoista on hyötyä. 

Hoiva-avustajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon on tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. 

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet 

Hoiva-avustajat voivat työskennellä avustavissa tehtävissä niin varhaiskasvatuksessa kuin ikääntyneiden ja vammaisten palvelu- ja hoivakodeissakin. Hoiva-avustajan koulutuksen suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. 

Opiskelutapa

Opiskelu toteutetaan vaihtelevasti lähiopintoina, monimuoto-opetuksena, verkko-opintoina ja työpaikoilla järjestettävänä koulutuksena. Osaaminen osoitetaan näytöillä työelämässä.

Koulutuksen sisältö

Hoiva-avustajan koulutus ei ole ammatillinen tutkinto vaan muodostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osasta. 

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Koulutus kestää 1-1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman perusteella (HOKS).


hae sivustolta