Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Ohjauksen osaamisala

Ohjauksen osaamisalan suorittaneena työskentelet julkisella tai yksityisellä sektorilla, järjestöissä sekä muissa kasvatus- ja ohjaustyötä tekevissä organisaatioissa (varhaiskasvatus, oppilaitokset, nuorisotyö, lastensuojelulaitokset, perhetyö, tuettu asuminen tai työllisyyttä tukevat palvelut).

Tutkinto ei anna erillistä ammattinimikettä, vaan on lisäkoulutusta.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo ohjauksen ammattilaisia ja haluavat syventää osaamistaan opintojen avulla. Henkilöillä on jo aiempaa koulutusta tai työkokemusta kasvatus- ja ohjausalalta, sosiaali- ja terveysalalta tai muulta soveltuvalta alalta.

Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia (SORA-ala), jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) perusteella.

Koulutukseen on jatkuva haku sekä jatkuva aloitus.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittanut voi sijoittua työhön julkiselle tai yksityiselle sektorille.

Opiskelutapa

Opiskelu tapahtuu pääasiassa koulutus- tai oppisopimuksella sekä lähi- että verkko-opintoina. Koulutusta toteutetaan valtakunnallisesti opiskelijan asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Tutkinnon sisältö

Tutkintoon kuuluu 150 osp, joista 120 osp on pakollisia tutkinnon osia ja 30 osp valinnaisia tutkinnon osia.

Pakolliset tutkinnon osat 120 osp:

• Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Osaamisalan omat valinnaiset tutkinnon osat 50 – 100 osp, alla olevista valitaan 1 – 2

• Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus ja ohjaustyössä 50 osp

• Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus 50 osp

• Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp

Lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 30 – 80 osp.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.

Koulutuksen esite (PDF)


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta