Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana. Suunnittelet ja toteutat tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä perhepäivähoitajana, mutta joilla ei ole siihen sopivaa tutkintoa. Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia (SORA-ala), jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen perusteella.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittanut voi sijoittua työhön julkiselle tai yksityiselle sektorille.

Opiskelutapa

Opiskelu tapahtuu monimuotoisena eli sisältää iltapainotteisen lähiopetuksen lisäksi sekä itsenäistä työskentelyä että verkko-opetusta.

Tutkinnon sisältö

Tutkintoon kuuluu 150 osp, joista 90 osp on pakollisia tutkinnon osia ja 60 ops valinnaisia.

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp:

  • ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
  • lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp
  • toimiminen perhepäivähoitoympäristöissä, 40 osp

Tutkintoon sisältyy lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa (yht. 40 osp), joista valitaan yksi, sekä vapaavalintaisia 20 osp:

  • pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp
  • tai tutkinnon osa: Lapsen, kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen kasvatus ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
  • vapaavalintaisia 20 osp

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta