Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana työskentelet opettajan työparina ja oppilaiden sekä opiskelijoiden oppimisen ohjaajana ja tukijana aamu- ja iltapäiväkerhossa, perusopetuksessa ja toisella asteella (lukio ja ammatillinen koulutus).

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana, mutta joilla ei ole siihen sopivaa tutkintoa. Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia (SORA-ala), jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) perusteella.

Koulutukseen on jatkuva haku sekä jatkuva aloitus.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittanut voi sijoittua työhön julkiselle tai yksityiselle sektorille.

Opiskelutapa

Opiskelu tapahtuu pääasiassa koulutus- tai oppisopimuksella sekä lähi- että verkko-opintoina. Koulutusta toteutetaan valtakunnallisesti opiskelijan asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Tutkinnon sisältö

Tutkintoon kuuluu 150 osp, joista 130 osp on pakollisia tutkinnon osia ja 20 osp valinnaisia tutkinnon osia.

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp:

  • ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
  • oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
  • tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp
  • aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp tai koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki 30 osp

Lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 20 osp.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.

Katso esite


hae sivustolta