Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Lastenohjaaja

Lastenohjaajan, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto/varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, työ sopii juuri sinulle, jos haaveenasi on työskennellä kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisena lasten parissa. Asiakkaasi, lapset ja perheet, arvostavat hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Lastenohjaajana ohjaat lasta tai lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä ja toimit erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa. Alalla työskentelet usein osana moniammatillista ryhmää tai verkostoa. 

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle lastenohjaajan työ sopii

Lastenohjaajan työ sopii kaikille alasta kiinnostuneille, alalle aikovista ammatinvaihtajiin. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon on tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Hakijan terveys ja toimintakyky – Opintopolku

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Lastenohjaajan työpaikkoja ovat pääsääntöisesti päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus. Myös eri järjestöjen varhaiskasvatuspalvelut työllistävät lastenohjaajia. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tavallisimmin lastenohjaajat jatkavat opintojaan sosionomin ja varhaiskasvatuksen kandidaatin opintoihin. 

Opiskelutapa

Opinnot toteutetaan pääosin lähiopintoina. Opintoihin kuuluu aina työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä opinnoista.

Lastenohjaajan koulutuksesta saat pakollisten tutkinnon osien opintojen kautta valmiudet ammatilliseen kohtaamiseen, lasten kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseen, varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamiseen ja perheiden kanssa toimimiseen ja monialaiseen yhteistyöhön.

Tutkinnossa voit valinnaisten opintojen avulla suunnata osaamistasi haluamaasi suuntaan – esim. liikkumisen, luonto- ja elämystoiminnan, ilmaisun tai järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen. Opintojen kesto on yksilöllinen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti keskimäärin kahdesta ja puolesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin mahdollisesti liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta