Lääkealan perustutkinto

Lääketeknikko

Syksyllä 2024 alkava koulutus on tulossa hakuun keväällä 2024.

Lääkealan perustutkinnon suorittanut lääketeknikko osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä lääkealan eri tehtävissä hyödyntäen digitalisaation, lääkealan logistiikan ja laatutyön ammatillista osaamistaan. Hänellä on työelämän edellyttämää erityisosaamista henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti apteekkityöstä, sairaala-apteekkityöstä, lääketeollisuustyöstä tai lääketukkukauppatyöstä. Lisäksi hänellä on monipuolista osaamista asiakaspalvelutyöstä lääkealalla, automaatiosta lääkealalla, lääkkeiden valmistamisesta, kampanjatapahtuman toteuttamisesta, lääkealan digitaalisesta työskentelystä, tuoteryhmän ylläpitämisestä, annosjakelussa toimimisesta tai apteekin verkkopalvelussa työskentelystä.

Lääketeknikko noudattaa työssään lääkealan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä. Hän osaa ottaa työssään huomioon alan salassapito- ja tietosuojamääräykset. Lääketeknikko noudattaa ammattietiikkaa ja työympäristön laatuvaatimuksia sekä työskentelee huomioiden työyhteisön vastuullisuusperiaatteet.

Lääketeknikko edistää työssään potilas- ja asiakasturvallisuutta. Hän toteuttaa asiakaspalvelua vastuualueellaan hyödyntäen kielitaitoaan. Hän osaa myös hyödyntää työssään monipuolisesti digi- ja viestintätekniikkaa lääkealan eri tehtävissä.

Lääketeknikko huomioi työssään työsuojelumääräykset ja ergonomisen työskentelyn periaatteet sekä huolehtii työhyvinvoinnistaan.

Lääkealan perustutkinto on SORA-lainsäädännön alainen koulutus.

Kenelle lääketeknikon työ sopii

Lääketeknikon työ edellyttää tarkkuutta, järjestelmällisyyttä, huolellisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä, joustavaa asennetta, oma-aloitteisuutta sekä toisaalta kykyä siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen tilanteen mukaan. Apteekeissa työaika vaihtelee aukioloaikojen mukaan. Lääketeollisuudessa työsi on usein vuorotyötä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Lääketeknikko voi työskennellä yksityisellä tai julkisella sektorilla koulutuksensa mukaisesti lääkealan logistiikan, automaation, digitalisaation, tuotannon, kliinisen tutkimuksen, myyntilupa-asioiden, tuotekehityksen ja viranomaistoiminnan tehtävissä. Keskeisiä toimintayksiköitä ovat apteekit, sairaala-apteekit, annosjakeluyksiköt, lääketehtaat, lääketukkukaupat sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkekeskukset.

Eduko toteuttaa koulutusta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Koulutuksen aikana opiskelijat suorittavat farmasian alempaan korkeakoulututkintoon (farmaseutti) sisältyviä opintoja, jotka mahdollistavat opintojen jatkamisen erillisvalinnan kautta farmaseuttitutkintoon.

Opinnot antavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Opiskelutapa

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina sekä lääkealan työympäristössä oppisopimuksella. Opiskelija hankkii itse oppisopimuspaikan apteekkiin.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä opinnoista.

Opintojen aikana opiskelet mm. lääkealan digitaalista työskentelyä ja lääkealan logistiikassa toimimista. Valinnaisena voit opiskella mm. apteekkityötä tai sairaala-apteekkityötä. Valinnaisiin opintoihin kuuluu myös mm. annosjakelussa toimiminen, kampanjatapahtuman toteuttaminen, asiakaspalvelutyö lääkealalla.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin mahdollisesti liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta