Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti

Laboratorioalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia laborantin tehtävissä eri teollisuuden alojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioissa laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen ja teollisuuden prosesseihin liittyvissä tehtävissä. Hän osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä erilaisista näytteistä.

Kenelle

Laborantin koulutus tarkoitettu niille, jota kiinnostaa kemiantekniikka, mittauslaitteet sekä erilaisten tuotteiden laadunvarmistus kemiantekniikkaa ja automaatiota hyödyntäen.

Peruskoulu tulee olla suoritettuna. Hakijan ominaisuuksia tulisi olla vastuullisuus, huolellisuus, pitkäjänteisyys, tarkkuutta vaativa työskentely sekä ohjeiden noudattaminen.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Työllistyminen vaikuttaa tällä hetkellä erittäin hyvältä. (/Duunitori 11.2.2022/ 69 avointa työpaikkaa Suomessa)

Jatkokoulutus: bioanalyytikko (AMK) 10 oppilaitosta Suomessa

Opiskelutapa

Lähiopetusta ja työelämässä oppimista. Mahdollisuus myös oppisopimukseen. Oppisopimusopiskelijalla täytyy olla työpaikka.

Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat (115 osp):

  • Laboratorion perustyöt, 40 osp
  • Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, 25 osp
  • Bioanalytiikka, 25 osp
  • Mittaukset ja laiteanalytiikka, 25 osp

Valinnaisia tutkinnon osia 30 osp
Yhteisiä tutkinnon osia 35 osp

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta