Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti

Laboratorioalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia laborantin tehtävissä eri teollisuuden alojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioissa laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen ja teollisuuden prosesseihin liittyvissä tehtävissä. Hän osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä erilaisista näytteistä.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Alkamassa olevat tutkintokoulutukset löytyvät jatkuvan haun koulutuskalenterista (Wilma).

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Kenelle

Koulutus tarkoitettu niille, jota kiinnostaa kemiantekniikka, mittauslaitteet sekä erilaisten tuotteiden laadunvarmistus.

Alalla tarvittavia ominaisuuksia matemaattiset ja tietotekniset taidot, vastuullisuus, huolellisuus, pitkäjänteisyys, tarkkuutta vaativa työskentely sekä ohjeiden noudattaminen.

Alalle hakevan on otettava huomioon, että alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa,

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneen mahdollisia työnantajia ovat teollisuuden, tuotekehityksen tai julkisen sektorin laboratoriot.

Laboratorioalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Jatko-opintomahdollisuuksia tarjoavat niin ammattikorkeakoulu kuin yliopisto.

Opiskelutapa

Jokaiselle koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten sitä hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat (70 osp):

  • Laboratorion perustyöt, 40 osp
  • Laiteanalyysien tekeminen, 30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia, joista valitaan 5 * 15 (yhteensä 75 osp)

Yhteisiä tutkinnon osia 35 osp

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta