Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja

Haluatko työskennellä eri-ikäisten ihmisten parissa ja tehdä työtä, jolla on merkitystä? Lähihoitajan työssä hoidat ja pidät huolta asiakkaista, ohjaat ja avustat terveellisissä elintavoissa ja elämänhallinnassa, tuet asiakkaita myös toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä ohjaat erilaisten tukien ja palvelujen pariin.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille, alalle aikovista aina ammatinvaihtajiin. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon on tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.

Opintopolku: Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Lähihoitajan koulutus mahdollistaa laaja-alaisen ja monipuolisen osaamisen ja ammatin, jossa on todella hyvä työtilanne. Lähihoitajana voit työskennellä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla hoidon, huolenpidon, kasvatuksen sekä kuntoutuksen tehtävissä. Työpaikkanasi voi olla palveluasumisen yksikkö, terveyskeskus, sairaala, ryhmäkoti, päiväkoti, päivätoiminnan yksikkö, kotihoitoa tarjoava taho tai voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten voit halutessasi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelutapa

Opintoja voidaan toteuttaa lähiopintoina, verkko-opintoina tai monimuotoisesti tutkinnon osasta riippuen. Opintoihin kuuluu aina työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista pakollisista tutkinnon osista ja valinnaisesta tutkinnon osasta sekä yhteisistä tutkinnon osista. Kahden pakollisen tutkinnon osan, Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen, suoritettuasi suuntaat opintojasi johonkin seuraavista osaamisaloista:

  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opintojen kesto on yksilöllinen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti, keskimäärin kaksi – kolme vuotta.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin mahdollisesti liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta