Liiketoiminnan ammattitutkinto

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa myyntiä sekä markkinointia, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Voit hakea opiskelemaan joustavasti jatkuvassa haussa sinulle sopivana ajankohtana. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Tutkinnon sisältö

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnonosasta.
Opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittajalta edellytettävä ammattiosaaminen osoitetaan näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Kohderyhmä

Liiketoiminnan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät myynti- ja asiakaspalvelutyötä tai ovat siirtymässä myynti ja asiakaspalvelutyöhön.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Kaupan ja hallinnon alan tutkinnolla voi työllistyä erilaisiin elinkeinoelämän tehtäviin, jotka liittyvät asiakaspalveluun, kauppaan, toimistotehtäviin tai hallintoon. Tutkinnon suorittanut voi edetä alalla esimiestehtäviin ja kansainvälisiin tehtäviin sekä ryhtyä yrittäjäksi.

Opiskelutapa

Koulutus on joustavaa monimuoto-opiskelua, joka koostuu verkko-opinnoista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutuksen voi suorittaa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.
Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta