Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa saat hyvän pohjan kaikelle luonto- ja ympäristöalan opiskelulle. Koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti lajitunnistusta sekä erilaisia elinympäristöjä. Opiskelun aikana liikutaan paljon maastossa eri vuodenaikojen mukaan. Koulutuksessa tehdään paljon käytännön työtehtäviä ja opetellaan käyttämään erilaisia ympäristönhoidon työvälineitä.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle

Koulutus sopii kaikille ikään katsomatta, jos vain on motivaatiota lähteä opiskelemaan alalle. Luonto- ja ympäristöala eri osaamisalojen työtehtävät poikkeavat hieman toisistaan eli niihin kannattaa tutustua. Koulutuksessa huomioidaan aiempi osaaminen ja henkilökohtaisen suunnitelman kautta voidaan suorittaa koko tutkinto, tai lyhyempiä kokonaisuuksia.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon työllistyminen vaihtelee paljon osaamisaloittain ja osa osaamisaloista on vahvasti yrittäjäpainotteista sekä kausiluonteista. Koulutuksessa annetaan erinomaiset valmiudet myös alan yrittäjyydelle.

Jatko-opintoina on mahdollista suorittaa esimerkiksi alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai lähteä opiskelemaan luonnonvara-alaa ammattikorkeaan tai yliopistoon. Edukossa on mahdollista suorittaa väyläopintoina Xamkin ympäristöinsinöörin opintoja jo koulutuksen aikana.

Opiskelutapa

Ensimmäinen vuosi on kaikille yhteisiä opintoja, jonka jälkeen koulutuksen pääpainopiste on joko luontoalalla tai ympäristöalalla. Jatkosuunnitelma tehdään osaamisalan ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Tutkinnon sisältö

Luontoala

Luontoalan ammattinimikkeet ovat luonto-ohjaaja tai luonnonvaratuottaja.

Luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaaja työskentelee luonnossa ja ohjaa erilaisia ryhmiä. Työ on vastuullista ja sosiaalista, ja pohjautuen asiakaspalveluun. Luonto-ohjaaja voi työllistyä luontomatkailualan yrityksiin tai ohjata luonnossa esimerkiksi erilaisia aktiviteetteja nuoriso- ja lapsiryhmille.

Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottaja osaa tunnistaa sekä hyödyntää luonnontuotteita, kuten marjoja ja yrttejä. Koulutuksessa opetellaan luonnontuotteiden jatkojalostamista sekä käyttämistä ravintola- ja elintarvikealalla sekä kosmetiikassa. Koulutuksessa on myös hyvin vahva yrittäjyyspainotus, koska alalle työllistytään oman yritystoiminnan kautta. Luonnonvaratuottaja on erinomainen lisä vaikkapa ravintola-alan, maatalouden tai matkailualan yrittäjyyden tueksi.

Ympäristöala

Ympäristöalan ammattinimikkeet ovat ympäristönhoitaja ja ympäristönhuoltaja.

Ympäristönhoitaja

Ympäristönhoitaja työskentelee ulkona, säästä riippumatta. Työ tehdään usein erilaisilla pienkoneilla, kuten raivaussahalla. Työhön kuuluu erilaisia ympäristönhoitotöitä kuten retkeily- ja ulkoalueiden hoitamisesta vieraslajien poistoon ja pienimuotoiseen puunkaatoon. Työ sopii hyvin kaikille sukupuolille, koska tässä hommassa vain oma asenne ratkaisee.

Ympäristönhuoltaja

Ympäristönhuoltajan osaamista ovat kiertotalous ja lajittelu. Tyypillinen työympäristö on jäteasema tai kiertotalousalan yritys. Peruslajittelun lisäksi ympäristönhuoltaja osaa huolehtia myös erikoisjätejakeista ja niiden kierrätyksestä. Ympäristönhuolto on vahvasti tulevaisuuden ala, jonka kasvunäkymät ja työllistävyys ovat hyvät. Ympäristönhuoltoala on myös hyvä lisä muihin luonto- ja ympäristöalan koulutuksiin, koska se työllistää ympärivuotisesti.

Koulutuksen aikana suoritettavat kortit ja pätevyydet: EA1 ja EA2, työturva, tieturva, kasvinsuojeluainetutkinto, hygieniapassi ja matkailualan turvallisuuspassi (osaamisaloista riippuen).

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

 


hae sivustolta