Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa saat hyvän pohjan kaikelle luonto- ja ympäristöalan opiskelulle. Koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti lajitunnistusta sekä erilaisia elinympäristöjä. Opiskelun aikana liikutaan paljon maastossa eri vuodenaikojen mukaan. Koulutuksessa tehdään paljon käytännön työtehtäviä ja opetellaan käyttämään erilaisia ympäristönhoidon työvälineitä.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Alkamassa olevat tutkintokoulutukset löytyvät jatkuvan haun koulutuskalenterista (Wilma).

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Koulutuksen aikana, osaamisalan mukaan suoritettavat kortit ja pätevyydet: EA1 ja EA2, työturva, tieturva, kasvinsuojeluainetutkinto, hygieniapassi ja matkailualan turvallisuuspassi.

Kenelle luonto- ja ympäristöalalle työskentely sopii

Luonto- ja ympäristöala sopii kaikille luonnosta ja ulkoilusta kiinnostuneille. Työ vaatii fyysistä kuntoa, ongelmanratkaisutaitoja ja organisointikykyä.

Luonto- ja ympäristöalan työtehtävät poikkeavat toisistaan. Edukossa tarjoamme lähiopetuksena luonnonvaratuottaja sekä ympäristöhoitajan opintoja. Luonto-ohjaaja tai ympäristöhuoltaja opinnot ovat mahdollisia työvaltaisena tai oppisopimuksella. Koulutuksessa huomioidaan aiempi osaaminen ja henkilökohtaisen suunnitelman kautta voidaan suorittaa koko tutkinto, tai lyhyempiä kokonaisuuksia.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Luonto- ja ympäristöalan tulevia työpaikkoja ovat muun muassa järjestöt, hyvinvointi- ja luontomatkailuyritykset sekä kaupunkien ympäristönhoitotehtävät. Alalle tyypillistä myös yrittäjäpohjainen tai kausiluontoinen työnteko.

Jatko-opintoina on mahdollista suorittaa esimerkiksi alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai lähteä opiskelemaan luonnonvara-alaa ammattikorkeaan tai yliopistoon. Edukossa on mahdollista suorittaa Xamkin opintoja jo koulutuksen aikana.

Opiskelutapa

Jokaiselle koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten sitä hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Tutkinnon sisältö

Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp):

  • Pakollisia tutkinnon osia 30 osp
  • Pakollinen, osaamisalan tutkinnon osa 40 osp
  • Valinnaisia tutkinnon osia 75 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Luontoala

Luontoalan ammattinimikkeet ovat luonnonvaratuottaja tai luonto-ohjaaja. 

Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottaja osaa tunnistaa sekä hyödyntää luonnontuotteita, kuten marjoja ja yrttejä. Koulutuksessa opetellaan luonnontuotteiden jatkojalostamista sekä käyttämistä ravintola- ja elintarvikealalla sekä kosmetiikassa. Koulutuksessa on myös hyvin vahva yrittäjyyspainotus, koska alalle työllistytään oman yritystoiminnan kautta. Luonnonvaratuottaja on erinomainen lisä vaikkapa ravintola-alan, maatalouden tai matkailualan yrittäjyyden tueksi.

Luonto-ohjaaja (työvaltainen tai oppisopimus)

Luonto-ohjaaja työskentelee luonnossa ja ohjaa erilaisia ryhmiä. Työ on vastuullista ja sosiaalista, ja pohjautuen asiakaspalveluun. Luonto-ohjaaja voi työllistyä luontomatkailualan yrityksiin tai ohjata luonnossa esimerkiksi erilaisia aktiviteetteja nuoriso- ja lapsiryhmille.

Ympäristöala

Ympäristöalan ammattinimikkeet ovat ympäristönhoitaja ja ympäristönhuoltaja.

Ympäristönhoitaja

Ympäristönhoitaja työskentelee ulkona, säästä riippumatta. Työ tehdään usein erilaisilla pienkoneilla, kuten raivaussahalla. Työhön kuuluu erilaisia ympäristönhoitotöitä kuten retkeily- ja ulkoalueiden hoitamisesta vieraslajien poistoon ja pienimuotoiseen puunkaatoon. Koulutus sopii kaikille luonnosta ja ulkoilusta kiinnostuneille.

Ympäristönhuoltaja (työvaltainen tai oppisopimus)

Ympäristönhuoltajan osaamista ovat kiertotalous ja lajittelu. Tyypillinen työympäristö on jäteasema tai kiertotalousalan yritys. Peruslajittelun lisäksi ympäristönhuoltaja osaa huolehtia myös erikoisjätejakeista ja niiden kierrätyksestä. Ympäristönhuolto on tulevaisuuden ala, jonka kasvunäkymät ja työllistävyys ovat hyvät.

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta