Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opinnot antavat laaja-alaiset kuvallisen ilmaisun perustaidot. Opintojen pääpaino on maalaamisen eri tekniikoissa ja ilmaisukeinoissa, mutta opintoihin sisältyy myös muita kuvallisen alan perustekniikoita: piirustusta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa, graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta sekä muita kuvallisen ilmaisun sovellusaloja. Opinnot sisältävät myös perehtymistä kuvataiteen ja taidemaailman perinteisiin ja historiaan, sekä niiden hyödyntämistä omassa kuvailmaisussa.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle kuvallisen ilmaisun toteuttajan työ sopii

Kuvallisen ilmaisun toteuttajan ammatissa menestyäksesi tarvitset luovuutta, kädentaitoja ja oma-aloitteisuutta. Myös yritteliäs luonne, yhteistyökyky ja kiinnostus visuaaliseen kulttuuriin ovat tärkeitä ominaisuuksia kuvallisen alan ammatissa.

Löydätkö listalta omia kiinnostuksiasi?

  • Luovuus
  • Visuaalinen näkemys
  • Yhteistyötaidot
  • Yrittäjämäinen asenne
  • Kädentaidot

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tehden erilaisille asiakkaille tilaustöitä esimerkiksi muotokuvia, seinämaalauksia tai tuotteistaa omaa osaamistaan painotuotteiksi. Hän voi myös työskennellä osana työryhmää esimerkiksi museoissa tai gallerioissa, sekä pitää omia näyttelyitä. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelutapa

Opiskelu on enimmäkseen lähiopiskelua. Opiskelupaikka on Edukon UK85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinnon sisältö

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan ja kuvallisen ilmaisun toimintaympäristöä ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä. Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Jatkuvassa haussa järjestettävä pääsykoe sisältää piirustus- ja/tai maalaustehtäviä, haastattelun ja ennakkotehtävän.

  • Kädentaidot ja avaruudellinen hahmottaminen (0-3 p)
  • Luovuus ja visuaalisuus (0-4 p)
  • Aloitteellisuus ja vastuullisuus (0-3 p)

Ennakkotehtävä lähetetään pääsykoekutsun mukana. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä.


hae sivustolta