Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitaja

Prosessiteollisuus on yksi Suomen suurimpia teollisuuden aloja ja merkittävä vientiala. Ala on hyvin monipuolinen. Prosessinhoitaja toimii tuotannon työtehtävissä eri teollisuuden aloilla. Koulutuksen jälkeen voit työllistyä esim. kemianteollisuuteen, akkuteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, vesien käsittelyn prosesseihin, biotuotteiden valmistukseen tai paperi- ja selluteollisuuteen. Prosessinhoitajan työtehtäviin kuuluu prosessin ohjaamista sekä kenttäoperaattorin tehtäviä, käytön- ja laadunvalvontaa. Työ on vastuullista ja alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja.

Turvallisuusasiat ovat keskeisiä koulutuksessa. Opintojen aikana suoritetaan prosessiteollisuudessa vaadittavat lupakoulutukset.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Alkamassa olevat tutkintokoulutukset löytyvät jatkuvan haun koulutuskalenterista (Wilma).

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Kohderyhmä

Ala sopii tekniikasta ja teollisuudesta kiinnostuneille. Työ on useimmiten vuorotyötä ja teollisuudessa vaaditaan 18 vuoden ikää. Suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito tulee olla vähintään hyvää tasoa.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Prosessinhoitajan tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Jatko-opintomahdollisuuksia tarjoavat niin ammattikorkeakoulu kuin yliopisto. Alalle työllistyminen on hyvä. Sairaudet kuten astma tai jotkut allergiat saattavat rajoittaa työllistymismahdollisuuksia.

Opiskelutapa

Jokaiselle koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten sitä hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Tutkinnon sisältö

Prosessiteollisuuden perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp): Valittavana on kaksi osaamisalaa: prosessinhoitaja tai valutuotevalmistaja.

Tutkinnon pakolliset osat:

  • Tuotantoprosessin käynnissäpito 40 osp
  • Tuotantoprossin ohjaaminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnot osat 105 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta