Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitaja

Prosessiteollisuus on yksi Suomen suurimpia teollisuuden aloja ja merkittävä vientiala. Ala on hyvin monipuolinen mm. peruskemikaaleja valmistavaa teollisuutta, öljynjalostus ja biotuoteteollisuus, lääketeollisuus, elintarviketeollisuus, vedenpuhdistamot, voimalaitokset, paperi- ja selluteollisuus, painotalot. Prosessinhoitaja toimii tuotannon työtehtävissä. Työtehtäviin kuuluu ohjaamotyöskentelyä sekä kenttäoperaattorin tehtäviä, käytön- ja laadunvalvontaa, häiriötilanteiden selvittämistä sekä käynnissäpitotöitä. Työ on vastuullista ja alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Turvallisuusasiat ovat keskeisiä koulutuksessa. Opintojen aikana suoritetaan prosessiteollisuudessa vaadittavat lupakoulutukset.

Kohderyhmä

Tekniikasta ja teollisuudesta kiinnostuneille. Työ on useimmiten vuorotyötä ja teollisuudessa vaaditaan 18 vuoden ikää. Suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito tulee olla vähintään hyvää tasoa.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Prosessinhoitajan tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Jatko-opintomahdollisuuksia tarjoavat niin ammattikorkeakoulu kuin yliopisto. Alalle työllistyminen on hyvä. Sairaudet kuten astma tai jotkut allergiat saattavat rajoittaa työllistymismahdollisuuksia.

Opiskelutapa

Lähiopetusta ja työelämässä oppimista. Mahdollisuus myös oppisopimukseen. Oppisopimusopiskelijan on hankittava työpaikka itse.

Tutkinnon sisältö

Prosessiteollisuuden perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp): Valittavana on kaksi osaamisalaa: kemianteollisuuden ja paperiteollisuuden osaamisala.

Tutkinnon pakolliset tutkinnon osat:

  • Tuotantoprosessien käynnissäpito 25 osp
  • Kemiateollisuuden yksikköprosessien hallinta 40 osp / Paperin-, kartongin ja massanvalmistuksen prosessien hallinta 40 osp
  • Tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen 40 osp
  • Valinnaiset tutkinnon 2 eri tutkinnon osaa, yhteensä 40 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta