Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Laitoshuoltaja

Laitoshuoltajan osaamisala on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kohteiden puhtauspalveluita toteuttaville. Tutkinnon suorittaminen pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen kestää 1-2 vuotta, yleisesti n. 1,5 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa ja tavallisin tapa onkin tehdä se oppisopimuksella.

Kymsote-Kiinteistöt on Edukon kumppani ja toteutamme yhteistyössä koulutusta oppisopimuksella.

Omaehtoisessa koulutuksessa avustamme paikan löytämisessä työelämässä oppimista varten.

Kenelle

Laitoshuoltaja toimii asiakaskohteessa laitoshuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa toteuttaa ylläpitosiivousta, eristyssiivousta ja toteuttaa huoltohuonetehtäviä sekä käsitellä ja lajitella jätteitä. Lisäksi laitoshuoltaja osaa toteuttaa ruokahuoltotehtäviä ja vuodehuoltotehtäviä. Lisäksi hän osaa, valintojensa mukaisesti, suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Laitoshuoltaja työllistyy sairaaloiden vuodeosastoille ja toimenpideyksiköihin, sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksiin sekä hoivakoteihin. Laitoshuoltajien työtilanne on erittäin hyvä. Laitoshuoltaja työskentelee useimmiten kaksi- tai kolmivuorotyössä ja työ edellyttää hyvää terveyttä ja valmiutta noudattaa sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöä koskevia viranomaismääräyksiä (esimerkiksi rokotukset). Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto tai lähiesimiehen ammattitutkinto alan ohjaus- ja esimiestehtäviin haluaville.

Täydentävät tutkinnonosat työpaikan vaatimusten mukaan, esimerkiksi työpaikkaohjaajana toimiminen.

Opiskelutapa

Opinnot suoritetaan monimuotoisesti sisältäen lähiopiskelua, verkko-opintoja, opetusta verkon välityksellä, työpaikalla tapahtuvaa ohjausta sekä työelämässä oppimista

Tutkinnon sisältö

Tutkinnon laajuus 150 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Laitoshygieniapalvelut 45osp
  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp

Laitoshuoltajalle suosittelemme valinnaisiksi tutkinnonosiksi:

  • Laitoshuoltopalvelut 30 osp
  • Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut 30osp
  • Perussiivouspalvelut 30 osp tai muu työpaikan toiminnan mukainen tutkinnonosa

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.


hae sivustolta