Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, toimitilahuoltaja (AT) ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimia laitoshuollon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

Valinnaisten tutkinnon osien (yhteensä 30 kpl, joista valitaan 90 osp) mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamiseen ja huolenpitoon, avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, huonekasvien huoltamiseen, kodin ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen ja työpaikkaohjaajana toimimiseen.

Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Kenelle

Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille ja alalla jo toimiville henkilöille, jolla on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai hyvä työkokemus alalta. Koulutus sopii myös alan vaihtajille.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet:

Lähivuosina jää eläkkeelle paljon puhtauspalvelualan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita. Puhtauspalvelualalla työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä ja ammattitaitoisista osaajista on pulaa.

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimus- ja/tai koulutussopimuskoulutuksena, jos sinulla on alan työpaikka.

Nyt uutena! Voi pätevöityä myös työn ohella. Lähiopetus torstaisin klo 15.00-18.30. Lisäksi verkko-opinnot ja työskentely omassa puhtauspalvelualan työssä. Hakuaika 1.6.-30.8.2024. Aloitus 19.9.2024.

Tutkinnon sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistönhuoltopalvelujen tuottaminen 15 osp

Osaamisalaopinnot:

  • Laitoshygieniapalvelut (laitoshuoltaja) 45 osp

Laitoshuoltaja toimii asiakaskohteessa laitoshuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa toteuttaa ylläpitosiivousta, eristyssiivousta ja toteuttaa huoltohuonetehtäviä sekä käsitellä ja lajitella jätteitä. Lisäksi laitoshuoltaja osaa toteuttaa ruokahuoltotehtäviä ja vuodehuoltotehtäviä. Lisäksi hän osaa, valintojensa mukaisesti, suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset tai uima-allas- ja kylpylätilat.

  • Ylläpitosiivouspalvelut (toimitilahuoltaja (AT) 45 osp

Toimitilahuoltaja (AT) toimii asiakaskohteessa toimitilahuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän toteuttaa asiakaskohteen ylläpitosiivouksen ja jaksoittaisen siivouksen. Lisäksi hän osaa, valintojensa mukaisesti, suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

  • Lisäksi suoritetaan valinnaiset tutkinnon osat (45 – 90 osp)

Valinnaisten tutkinnon osien avulla voi suunnata tarkemmin ammatillista osaamista ja perehtyä työn kannalta olennaisiin aiheisiin. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30.

Muita toimitilahuoltajan eperusteiden mukaisia valinnaisia tutkinnon osia voi suorittaa sovitusti tai oppisopimus-/koulutussopimuksella työelämän tutkintoina. Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana EA1- sekä työturvallisuuskorttikoulutukset.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta