Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Toimitilahuoltaja

Toimitilahuoltaja, toimitilahuollon osaamisalan suorittanut osaa tehdä asiakaskohteessa toimitilahuollon työtehtäviä toimia asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat. Koulutus painottuu käden taitojen harjoittelemiseen ja työelämässä oppimiseen. Toimitilahuoltaja osaa käyttää siivousvälineitä sekä siivouskoneita, sekä tunnistaa pintamateriaaleja valitessaan siivousmenetelmiä. Hän huomioi työssään työturvallisuuden. Hän toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti, sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle toimitilahuoltajan työ sopii

Toimitilahuoltajan työ sopii sinulle, joka olet kiinnostunut erilaisista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävistä ja haluat työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä kuten oppilaitokset, palvelutalot, päiväkodit ja hotellit. Toimitilanhuoltajana teet arvokasta työtä huolehtien tilojen siisteydestä, kunnosta, ja siitä että ihmiset viihtyvät niissä.

Toimitilahuoltajan opinnot sopivat sekä puhtauspalvelualalle aikoville että henkilöille, joilla on jo jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus sopii myös alan vaihtajille. Työkokemuksesta riippumatta puhtauspalvelualalle aikova tarvitsee kohtuullisen hyvän fyysisen kunnon sekä joustavuutta työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Lähivuosina jää eläkkeelle paljon puhtauspalvelualan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita. Puhtauspalvelualalla työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä ja ammattitaitoisista osaajista on pulaa.
Toimitilahuoltajan perustutkinto antaa erittäin hyvät valmiudet jatko-opintoja varten. Ammatillisia opintoja voi jatkaa työelämässä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisella.
Jos tavoitteenasi on nopea työllistyminen, niin koko tutkinnon sijasta osatutkinnon suorittaminen on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimus- ja/tai koulutussopimuskoulutuksena, jos sinulla on alan työpaikka.

Tutkinnon sisältö

Toimitilahuoltajan perustutkinnon muodostuminen Edukossa:

Koko tutkinto 180 osp.:

 • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
 • Perussiivouspalvelut 30 osp
 • Ylläpitosiivouspalvelut 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti (70 osp):

 • Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen 20 osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Kodin ruokapalvelujen tuottaminen 20 osp
 • Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp
 • Liikennevälineiden puhtauspalvelut 20 osp
 • oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 20 osp
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen 20 osp
 • Rakennusaikaiset siivouspalvelut 20 osp
 • Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut 40 osp
 • Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut 20 osp
 • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut 40 osp
 • Uima-allas ja kylpylätilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen 20 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta 5-15 osp
 • Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
 • Muita toimitilahuoltajan eperusteiden mukaisia valinnaisia tutkinnon osia voi suorittaa sovitusti tai oppisopimus-/koulutussopimuksella työelämän tutkintoina.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana EA1-kortin.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Toimitilahuoltajan perustutkinnon opiskelijoille itse koulutus on maksutonta. Kustannuksia saattaa aiheutua kuitenkin seuraavista:

 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 

Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta