Puuteollisuuden perustutkinto

Puuseppä

Puuteollisuuden perustutkinnon suorittanut henkilö osaa mm. suunnitella ja valmistaa erilaisia puutuotteita ja puurakenteita, asentaa kalusteita sekä tehdä sisustusremontteja.

Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Kenelle

Koulutus tarkoitettu opiskelijalle, joka on kiinnostunut työskentelystä puumateriaalien ja kädentaitojen alalla.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Puuteollisuuden perustutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella toimintaansa ja työvaiheiden järjestyksen. Hän osaa käyttää ja laatia puuteollisuuden alan piirustuksia ja käyttää alan koneita ja laitteita, hallita alan työmenetelmät sekä käyttää alan materiaaleja ja tarvikkeita. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä turvallisesti ja taloudellisesti puuteollisuuden työtehtävässä. Hän osaa toimia työyhteisönsä jäsenenä, mukautua erilaisiin muuttuviin työelämän tilanteisiin sekä arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja ylläpitää työkykyään.
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelutapa

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on Edukon UK85 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinnon sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Puutuotevalmistuksessa toimiminen

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

  • Kalusteiden valmistaminen, puuseppä
  • Puutaloelementtien valmistaminen, teollisuuspuurakentaja
  • CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa
  • Kalusteiden asentaminen
  • Ikkunoiden ja ovien asentaminen
  • Puualan tilaustöiden valmistaminen
  • Puuelementtien varusteleminen
  • Puupintojen käsitteleminen
  • Sisustuspuusepäntöiden tekeminen

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluaikana opiskelijoille kuuluu maksuton lounas. Opiskelijat kustantavat itse mahdolliset muut maksut, esim. opintoihin tarvittavan kirjallisuuden ja pätevyyskorttimaksut. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta