Rakennusala

Etusivu  /  Oppimaan  /  Koulutusalat  /  Muut koulutukset  /  Rakennusala

Mittaus rakennusalalla

Mitä opitaan: Tekemään kirjallinen työsuunnitelma, hallitsemaan laaja-alaisesti piirustukset, tekemään rakennusmittauksen työkokonaisuuteen liittyvät työt, tekemään rakennustyömaan mittaustöitä vaaituskojeella, laserilla ja takymetrillä, tekemään tiedonsiirtoa ja mittaustiedon käsittelyä tietokoneella, selvittämään mittaustyössä tarvittavat tiedot suunnitelmista ja suorittamaan merkintämittauksia, suorittamaan tarkemittauksen ja tulostamaan tarkepiirroksen, tekemään mittaustöihin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä, ottamaan huomioon mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia sekä kontrolloimaan mittaustyönsä luotettavuutta

Kenelle: Rakennusalalla mittauksia suorittaville

Toteutus: Teoriaopintoja ja harjoitteita


Nostinkoulutus

Mitä opitaan: Erilaisten nostinten turvallista käyttöä asiakkaan tarpeen mukaisesti, esim. henkilönostimet, kattonostimet, trukin käyttö.

Kenelle: Nostinten kanssa toimivat yritykset/työntekijät, jotka tarvitsevat täydennys- tai lisäkoulutusta tai uusien työntekijöiden perehdytystä.

Toteutus: Teoriaopintoja ja harjoitteita


Vesivirtojenmittaus, säätö ja tasapainotus

Mitä opitaan: Vaadittavien laskutoimitusten tekemistä, nomogrammien ja LVI-suunnitelmien tulkintaa, vesivirtojen mittausta, säätöä ja tasapainotusta, laatimaan mittaus- ja tasapainotus pöytäkirjat

Kenelle: Talotekniikka-alalla työskentelevät, jotka tarvitsevat täydennys- tai lisäkoulutusta

Toteutus: Teoriaopintoja ja harjoitteitahae sivustolta