Rakennusalan perustutkinto

Talonrakentaja

Talonrakentajan, rakennuksen perustutkinnon suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaalla erilaisia talonrakennustöitä aina perustusvaiheen töistä sisävalmistusvaiheen töihin annettujen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaisesti. Koulutus painottuu käden taitojen harjoittelemiseen ja työelämässä oppimiseen. Talonrakentaja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja, sekä huomioida työturvallisuuden. Hän toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti, sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle talonrakentajan työ sopii

Talonrakentajan opinnot sopivat sekä rakennusalalle aikoville että henkilöille, joilla on jo jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus sopii myös alan vaihtajille. Työkokemuksesta riippumatta talonrakentajaksi aikova tarvitsee kohtuullisen hyvän fyysisen kunnon ja halun työskennellä ympäri vuoden vaihtelevissa sää- ja ympäristöoloissa.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Talonrakentajia työskentelee uudis- ja korjausrakennustyömailla, jossa he rakentavat ja korjaavat pientaloja, kerrostaloja ja liikerakennuksia. Talonrakentaja osaa tehdä kirves-, muuraus- tai betonointitöitä.

Lähivuosina jää eläkkeelle paljon rakennusalan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita. Rakennusalan työllisyystilanne on siis tällä hetkellä erittäin hyvä ja pätevistä rakennusmiehistä on pulaa. Rakennusalan perustutkinto antaa erittäin hyvät valmiudet jatko-opintoja varten. Ammatillisia opintoja voi jatkaa työelämässä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisella. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea myös ammattikorkeakouluun rakennusmestari tai rakennusinsinööri koulutukseen, sekä yliopistoon diplomi-insinööri koulutukseen.

Jos tavoitteenasi on nopea työllistyminen, niin koko tutkinnon sijasta osatutkinnon suorittaminen on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Osatutkinnolla voit opiskella esimerkiksi muurariksi tai laatoittajaksi. Jos tähtäät korjausrakentajaksi, tulet tekemään paljon erilaisia rakennustöitä ja sen vuoksi sinulta edellytetään jo moniosaamista.

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimus- ja/tai koulutussopimuskoulutuksena, jos sinulla on alan työpaikka.

Tutkinnon sisältö

Rakennusalan perustutkinnon muodostuminen:

 • Koko tutkinto 180 osp
 • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakollinen tutkinnon osa

 • Rakennustyömaalla toimiminen 25 osp
 • Perustusvaiheen työt 15 osp
 • Runkovaiheen työt 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Sisävalmistusvaiheen työt 15 osp
 • Ulkoverhoustyöt 15 osp
 • Kattotyöt 30 osp
 • Muuraus 15 osp
 • Laatoitus 15 osp
 • Rappaus 15 osp
 • Telinerakentaminen 15 osp
 • Ovi- ja ikkunatyöt 15 osp
 • Mittaus 15 osp
 • Vedeneristyksen perustyöt 15 osp (tutkinnon osa pintakäsittelyalan perustutkinnosta)

Muita rakennusalan eperusteiden mukaisia valinnaisia tutkinnon osia voi suorittaa sovitusti tai oppisopimus-/koulutussopimuksella työelämän tutkintoina.

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Opiskelija saa opiskelunsa aikana perustiedot ensiavun antamisesta sekä suorittaa työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.hae sivustolta