Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto

Sähköasennusmestari, Automaatioasennusmestari, Lukkoseppämestari

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suorittaneena hoidat ja järjestelet alan asennusurakan järjestämiseen liittyvät käytännön työt. Ohjaat, aikataulutat ja toimit vastuullisena työnjohtajana asennustyössä. Osaat toteuttaa asennustyön suunnitelmien, työselostusten, laatuvaatimusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Hallitset talouden ja toimit annettujen raamien sisällä. Kykenet ohjaamaan ja vastaat asentajaryhmän toiminnasta. Hallitset työmaahan, työmaan sidosryhmiin ja viranomaismääräyksiin liittyvän viestinnän. Luot edellytykset turvalliselle toteutukselle, huolehtii työympäristöön liittyvistä järjestelyistä ja työn kannalta tarpeellisten materiaalivirtojen ohjaamisesta.

Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on noin viiden vuoden kokemus sähkö- ja automaatioalan työtehtävistä sekä hyvä perehtyneisyys alan työnjohtotehtäviin. Sopivana pohjakoulutuksena on esim. sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto. Koulutukseen valitaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Sähkö- ja automaatioalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Uudet nykyaikaiset sähköjärjestelmät ja -laitteet automaatioineen työllistävät osaajia. Sähkö- ja automaatioalan johtotehtävistä kiinnostuneita työllistävät esimerkiksi sähköurakoitsijat, rakennusliikkeet, elektroniikka- ja sähköteollisuus, energiateollisuus sekä muut teollisuuden alat.

Tutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto antaa hyvät tiedot ja taidot jatko-opintoihin esim. ammattikorkeakoulussa sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan opintoihin. Yliopisto-opinnot esim. tieto- ja sähkötekniikka sopivat tutkinnon suorittaneelle.

Opiskelutapa

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelupaikka on Edukon Utinkatu 44 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinnon sisältö

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto (180 osp) muodostuu seuraavista tutkintonimikkeistä:

Sähköasennusmestari

  • Sähkö- ja automaatioalan työnjohto ja -suunnittelu, 30 osp
  • Pienjännitesähköasennusprojektien suunnittelu ja toteutus, 60 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Automaatioasennusmestari

  • Sähkö- ja automaatioalan työnjohto ja -suunnittelu, 30 osp
  • Automaatiojärjestelmäprojektin suunnittelu ja toteutus, 60 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Lukkoseppämestari

  • Sähkö- ja automaatioalan työnjohto ja -suunnittelu, 30 osp
  • Turvasuojausprojektin suunnittelu ja toteutus, 60 osp
  • Turvallisuuslainsäädännön ja -normien soveltaminen, 30 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.
Yritykset 1 500 €.


hae sivustolta