Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Automaatioasentaja, Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti ja turvallisesti erilaisissa sähkö- ja automaatioasennuksia sisältävissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että työn lopputulos turvallinen ja se vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto soveltuu kaikille alasta kiinnostuneille: perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen tai jo aiemmin työelämässä toimineelle ammatinvaihtajalle.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Uudet nykyaikaiset sähköjärjestelmät ja -laitteet automaatioineen työllistävät osaajia. Sähköasentajia työllistävät esimerkiksi sähköurakoitsijat, rakennusliikkeet, elektroniikka- ja sähköteollisuus, energiateollisuus sekä muut teollisuuden alat. Sähköasentajat ovat usein myös yrittäjiä.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Sähköasentajan tutkinto antaa hyvät tiedot ja taidot jatko-opintoihin esim. ammattikorkeakoulussa sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan opintoihin. Yliopisto-opinnot esim. tieto- ja sähkötekniikka sopivat sähköasentajan tutkinnon suorittaneelle.

Opiskelutapa

Opiskelutavat ovat lähi-, verkko-, työsaliopiskelu. Työsaliopiskelu on keskeistä. Myös opiskelu oppisopimuksella on mahdollista, tällöin opiskelijan pitää itse hankkia opisopimuspaikka.

Tutkinnon sisältö

Sähkö- ja automaatioasentajien opinnot käynnistyvät molemmille yhteisestä sähkö- ja automaatioalalla toiminen tutkinnon osasta. Tämän jälkeen opinnot eriytyvät kohdistuen tutkintonimikkeiden mukaisesti.

Kaikissa sähkö- ja automaatioalan tutkinnon osissa keskeistä ovat valmistautuminen tutkinnon osan keskeisiin asennustehtäviin, asennustehtävien tekeminen työturvallisesti ja sähkötyöturvallisesti sekä asennusten viimeistely ja dokumentointi.

Automaatioasentajille kohdistuvassa kappaletavara-automaatioasennukset -tutkinnon osassa opiskelijat asentavat ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteita sekä -järjestelmiä, joita käytetään prosessiteollisuudessa, sekä kappaletavaroiden valmistuksessa.

Sähköasentajille kohdistuvassa pien- ja pienoisjännitesähköasennukset -tutkinnon osassa opiskelijat asentavat asuin-, liike-, toimisto- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksia.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto antaa mahdollisuuden kohdistaa opiskeluaan myös muihin sähköalan työtehtäviin, kuten sähköverkoston asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviin tehtäviin. Sähkökäyttöjen opiskelu antaa hyvät tiedot ja taidot tehdä moottori- ja taajuusmuuttajakäyttöjen asennuksia sekä muita moottorin mekaanisen asennukseen liittyviä tarvittavia käynnissä pito-, ja huoltotoimenpiteitä.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

 


hae sivustolta