Sähköalan täydennyskoulutus

Sähköalan täydennyskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on sähköalan peruskoulutusta tai kokemusta alan työtehtävistä ja haluavat päivittää osaamistaan sähköasennusten osalta. Koulutus sopii myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on riittävä suomen kielen taito, ja jotka tarvitsevat mahdollisesti S2-tukea ammatillisen sanaston ja alalla toimimisen vahvistamiseen.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna (teoria ja käytännön harjoittelu), joka sisältää lähi- ja etäopiskelua (myös verkko-opiskelua) sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Opiskelijat saavat koulutuksen aikana henkilö-
kohtaista ohjausta. Koulutuksen alkuun pidetään orientaatio, jonka aikana tutustutaan alan työtehtäviin ja ohjataan koulutuksen sisältöön.

Opetukseen kuuluu myös työelämässä oppiminen, joka toteutetaan yhteistyöyrityksissämme tai opiskelijan itse hankkimissa työpaikoissa työelämäjaksolla. Työssäoppiminen tapahtuu työssäoppimispaikalla työssäoppimispaikan käytänteiden mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Pien- ja pienoisjänniteasennukset, koulutus toteutetaan opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS);

Sähköalan kertaus ja päivitys

 • Sähköalan määräykset, asetukset ja ohjeet
 • Kunnossapito ja laiteasennukset
 • Valaistus- ja lämmitysjärjestelmät
 • Verkosto- ja jännitetyöt
 • Uusiutuvat energiaratkaisut (aurinkoenergiajärjestelmät)
 • Työkohteen siisteys, järjestys ja jätteiden lajittelu
 • Työnaikainen laadunvalvonta
 • Työelämätaidot ja työnhakuvalmennus

Alalla tarvittavat korttikoulutukset:

 • Sähköturvallisuus SFS6002 standardi
 • Työturva-, Tulityö- ja EA1-korttikoulutus

Työssäoppiminen

 • S2-tuki (suomi) ammattisanastoon liittyen tarvittaessa

Hakeminen

tyomarkkinatori.fi
Koulutuksen numero: 720539
Hakuaika päättyy: 1.9.2024
Haastattelut: 12.9.2024 / Utinkatu 44
Koulutusaika: 1.10.-20.12.2024
Opiskelupaikkoja: 5
Koulutuksen järjestäjä: Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy, Kouvola
Koulutuspaikka: Kouvolan Ammattiopisto Eduko, Utinkatu 44, Kouvola

TE-puhelinpalvelu/Henkilöasiakkaat puh. 0295 025 500
Koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702
facebook.com/koulutusneuvonta


hae sivustolta