Talotekniikan perustutkinto

Putkiasentaja

Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinnon suorittanut toimii LVI-alalla rakennusten lämmityksen, vesihuollon ja ilmanvaihdon parissa, jotka ovat tärkeä osa talotekniikkaa. Talotekniikka palvelee ihmisen toimintaa ja pidentävät kiinteistön elinkaarta ja on osa rakentamista. Nykypäivän asumiselle ja teolliselle toiminnalle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia, joihin talotekniikka-alan on vastattava. LVI-alalla toiminnan tavoitteena on luoda hyvä sisäilmasto eli taloissa asuville ja työskenteleville ihmisille viihtyisät ja terveydellisesti oikeat olosuhteet. Toisaalta LVI-alan toiminnassa painottuu koko ajan enemmän energiatehokkuus, jolla tavoitellaan vallitsevaa tilaa alhaisempia kustannuksia ja tuetaan kestävää kehitystä. Ammattialana talotekniikka on monipuolinen sekä vaativa ja se edellyttää sekä tekniikan että alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta. Talotekniikan ammateissa tarvitaan LVI-tekniikan ja materiaalien osaamista, kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Myös asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Putkiasentajien työtehtäviä ovat rakennuksien lämmitys-, vesi- ja viemärilaitteistojen asentaminen uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin. Asennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin. Asentajan tehtävät ovat itsenäisiä, ne vaativat vastuunottamista ja omatoimisuutta. Asentaja voi toimia myös LVI-alan huolto- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle putkiasentajan työ sopii

Putkiasentajan opinnot sopivat sekä talotekniikka-alalle aikoville että henkilöille, joilla on jo jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus sopii myös alan vaihtajille. Työkokemuksesta riippumatta putkiasentajaksi aikova tarvitsee kohtuullisen hyvän fyysisen kunnon ja halun työskennellä vaihtelevissa työtehtävissä ja – olosuhteissa.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Alalle valmistuvat työllistyvät LVI-alan yrityksiin erilaisiin asennus- ja huoltotehtäviin sekä myynnin asiakaspalvelutehtäviin. Talotekniikka-alan työpaikkoja on mm. rakennusteollisuudessa, LVI-urakoitsijoilla, LVI-tukkuliikkeissä, kiinteistönhoitoyrityksissä, kuntien vesi- ja viemärilaitoksilla, energialaitoksilla sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa. Lähivuosina eläköityy runsaasti talotekniikka-alan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita osaajia. Työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät.

Talotekniikan perustutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoja varten. Ammatillisia opintoja voi jatkaa työelämässä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisella. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit vaikka  hakea ammattikorkeakouluun rakennusmestarin tai talotekniikan insinöörin koulutukseen. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin.

Jos tavoitteenasi on nopea työllistyminen, niin koko tutkinnon sijasta tutkinnon osan suorittaminenkin voi olla riittävä.

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna (myös verkko-opiskeluna) sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimus- ja/tai koulutussopimuskoulutuksena, jos sinulla on alan työpaikka.

Tutkinnon sisältö

 • Koko tutkinto 180 osp
 • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Lämmitysjärjestelmien asentaminen 40 osp
 • Käyttövesijärjestelmien asentaminen 30 osp
 • Viemärijärjestelmien asentaminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • LV-järjestelmien huoltaminen 15 osp
 • LVI-huoltopalvelujen tuottaminen 15 osp
 • LVI-korjausrakentaminen 15 osp
 • Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen 15 osp
 • IV-järjestelmien puhdistaminen 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Muita talotekniikan perustutkkinnon ePerusteiden mukaisia valinnaisia tutkinnon osia voi suorittaa sovitusti tai oppisopimus-/koulutussopimuksella työelämän tutkintoina.

Yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Opiskelija saa opiskelunsa aikana perustiedot ensiavun antamisesta sekä suorittaa työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta