Terveysalan ammattitutkinto

Jalkojenhoitaja

Terveysalan ammattitutkinnon jalkojenhoitotyön osaamisalan opinnoissa perehdytään työskentelyyn terveysalalla, jalkaterveyttä edistäviin menetelmiin, jalkaongelmien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon sekä yhteistyöhön muiden jalkojenhoidon asiantuntijoiden kanssa. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat jalkasairauksien ehkäisy, jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö sekä perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin.

Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Kenelle

Terveysalan ammattitutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille (Valviran rekisterissä olevat) jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan tai ovat kiinnostuneita toimimaan ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalletulotutkinto.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittanut jalkojenhoitaja voi työskennellä esim. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa tai asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Opiskelutapa

Opiskelua on kahtena päivänä kuukaudessa klo 8–16 Kouvolan Ammattiopisto Edukon oppimisympäristö EduSalongin tiloissa. Päivien aikana on teoriaopetusta ja jalkojenhoidon käytännön harjoittelua asiakaspalvelussa erikseen ilmoitettavina päivinä.

Tutkinnon sisältö

Terveysalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Se muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (15 osp).

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osp
  • Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 90 osp

Valinnaisena tutkinnonosana on mahdollista suorittaa Edukossa seuraavat tutkinnon osat

  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 15 osp
  • Haavojen hoitaminen, 15 osp
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15osp

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Koulutuksen hinta on 630 €. Tutkinnosta voi suorittaa myös tutkinnon osia ja yhden tutkinnon osan hinta on 210 €. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Lisäksi opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.

Opiskelija ostaa harjoituksissa tarvittavat hoitovälineet 270 €.

 


hae sivustolta