Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Elektroniikka-asentaja

Elektroniikka-asentajan koulutus, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, antaa monipuolisen perusosaamisen elektroniikka-alan tehtävistä. Elektroniikka-asentaja valmistaa, asentaa ja huoltaa erilaisia elektroniikkalaitteita. Elektroniikka-asentajan työtehtävissä mennään komponenttitasolle, kun vastaavasti muut tieto- ja viestintätekniikan alat toimivat pääosin laite- ja järjestelmätasolla. 

Elektroniikka-asentajan ominaisuuksia ovat mm. hyvät kädentaidot, sorminäppäryys ja keskittymiskyky tarkan työn tekemiseen.

Kenelle elektroniikka-asentajan työ sopii

Elektroniikka-asentajan koulutus on suunnattu elektroniikkalaitteiden toteuttamisesta, sulautetuista järjestelmistä, laiteläheisestä ohjelmoinnista, mikro-ohjaimista ja tietoliikenteestä sekä IoT:stä kiinnostuneille opiskelijoille.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Elektroniikka-asentajana työtehtäväsi ovat pääosin elektroniikan tuotekehitystehtäviä teollisuudessa ja sekä huoltoliikkeissä erilaisten automaatio- ja elektroniikkalaitteiden asennus-, huolto-, ylläpito- ja myyntitehtäviä. Voit toimia alalla myös itsenäisenä yrittäjänä. 

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelutapa

Opiskelupaikka on Edukon UK44 toimipiste. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinnon sisältö

Edukossa elektroniikan opinnot ovat suuntautuneet tuotekehitykseen, jossa suunnitellaan elektroniikkalaitteita. Elektroniikka-asentajan tehtävänä on laitteen prototyypin valmistaminen, testaaminen ja kehittäminen. Opiskelija oppii tuntemaan elektroniikan komponentit ja standardit, osaa piirtää piirikaavioita ja suunnitella piirilevyjä, liittää komponentteja eri tekniikoilla piirilevylle, osaa suorittaa mittauksia ja osaa dokumentoida mittaustuloksia sekä laatia testiohjelmia ja valmistaa testiympäristöjä. Monipuolinen ohjelmointi on osa opintoja.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
  • Elektroniikka-asennukset, 45 osp

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta