Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Hyvinvointiteknologia-asentaja

Hyvinvointiteknologia-asentajan opinnoissa perehdytään tieto- ja viestintätekniikkaan, sähkötekniikan perusteisiin, elektroniikkaan ja robotiikkaan sekä niiden nykyaikaisiin sovelluksiin. Hyödynnät tekniikkaa laaja-alaisesti koti-, laitos- ja sairaalaympäristöissä.

Kenelle hyvinvointiteknologia-asentajan työ sopii

Hyvinvointiteknologia-asentajan, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä tekniikoista. Koulutuksesta saa hyvää perustietoa turvalaite- ja hyvinvointijärjestelmien asennuksesta sekä niiden ylläpidosta. Hyvinvointiteknologia-asentaja osaa myös opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä sekä varmistaa laitteiden turvallisen käytön.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Hyvinvointiteknologia-asentaja toimii teknisissä asennusliikkeissä, sairaaloissa, palvelutaloissa ja alan teollisuuden palveluksessa.

Hyvinvointiteknologia-asentajalla on tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi erityisosaamista siitä, miten hyvinvointiteknologiaa käytetään asiakkaan arjessa selviytymisen tukena sekä miten turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä asennetaan. Tutkinnossa tärkeää on myös se, että opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan.  Pakollisten tutkinnonosien lisäksi opintoihin kuuluu tieto- ja viestintätekniikka-alan perusasioita monipuolisesti.

Opiskelutapa

Opiskelupaikka on Edukon UK44 toimipiste. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinnon sisältö

Hyvinvointiteknologia-asentajalla on tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi erityisosaamista hyvinvointiteknologialaitteista, niiden asennuksesta ja ylläpidosta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
  • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena
  • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden sekä tutkinnon vaativat luvat ja pätevyydet. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.n


hae sivustolta