Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

IT-tukihenkilö

IT-tukihenkilön koulutus antaa monipuolisen perusosaamisen IT-alan tehtävistä. IT-tukihenkilö on tietoteknisten ongelmien ratkoja. Hän hallitsee laitteistoja, lähiverkkoja, palvelimia ja ohjelmistoja.

IT-tukihenkilön ominaisuuksia ovat mm. kiinnostus jatkuvasti kehittyvään digitaaliseen tekniikkaan, hyvät vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot tiimityöskentelytaitoa unohtamatta.

Kenelle

Tutkinto on suunnattu IT-tukihenkilön tehtävistä kiinnostuneille opiskelijoille. Koulutuksessa saa hyvää perustietoa IT-ympäristön laitteista ja toiminnasta.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

IT-tukihenkilö voi työllistyä monille eri aloille. Hän voi toimia mm. sovellus- ja IT-tuessa, järjestelmäasiantuntijana, kouluttajana ja kaupan alalla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelutapa

Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena verkossa ja työn ohessa. Lähiopiskelupäivät järjestetään Edukon UK85 toimipisteessä. Opiskelijalla on oltava työ-/harjoittelupaikka ennen koulutuksen alkua. Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinnon sisältö

IT-tukihenkilöllä on tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi monipuolisesti erikoisosaamista työasemista, verkko- ja lisälaitteista.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
  • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta