Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehittäjän, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, antaa monipuolisen perusosaamisen ohjelmistoalan tehtävistä. Ohjelmistokehittäjä suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmistoja osana ohjelmistokehitystiimiä.

Ohjelmistokehittäjän ominaisuuksia ovat muun muassa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisukyky ja looginen päättelykyky.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle ohjelmistokehittäjän työ sopii

Tutkinto on suunnattu ohjelmoinnista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Koulutuksesta saa hyvää perustietoa ohjelmistokehityksestä sekä kokemusta erilaisista työskentely-ympäristöistä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Ohjelmistokehittäjä toimii ohjelmistokehitystä tekevissä yrityksissä muun muassa uusien tietojärjestelmien ja ohjelmien kehittämisprojekteissa sekä tietotekniikan erikoisosaamista vaativissa työtehtävissä.
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelutapa

Opiskelupaikka on Edukon Utinkatu 85 toimipiste. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla.

Tutkinnon sisältö

Ohjelmistokehittäjällä on tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi ohjelmistotuotannon erityisosaamista. Ohjelmoinnin ja ohjelmistosuunnittelun lisäksi opintoihin kuuluu it-alan perusasioita monipuolisesti.

Opintoja tehdään paljon ryhmissä projektimuotoisesti. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmistoja erilaisissa työskentely-ympäristöissä.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
  • Ohjelmointi
  • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.


hae sivustolta