Turvallisuusalan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittaja oppii koulutuksen aikana:

 • Tunnistamaan yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja työhönsä liittyvät riskit.
 • Tuntemaan yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön
 • Oppii toimimaan ennalta ehkäisevästi, ongelma- vaara-, vahinko- ja uhkatilanteissa.
 • Tuntemaan viranomaisorganisaatioiden ydintoiminnot.
 • Palo- ja poistumisturvallisuuden perusteet.
 • Yritysturvallisuuden osa-alueet.
 • Tunnistamaan teknisen- ja rakenteellisen turvallisuuden kokonaisuuden.
 • Toimimaan ensiaputilanteissa.

Kenelle

Yksityisestä turvallisuusalasta kiinnostuneille.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

Opiskelutapa

Lähiopetus, verkko-opetus ja oppisopimus.

Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat, 50 osp

 • Vartijan koulutus, 25 osp
 • Pelastustoiminta, 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 100 osp

 • Toiminta eri vartiointimuodoissa, 25 osp
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö, 25 osp
 • Tilannehallinta, 25 osp
 • Järjestyksenvalvonta, 25 osp
 • Kaupan turvallisuustoiminta, 25 osp
 • Turvatarkastus, 25 osp
 • Henkilösuojaus, 25 osp
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta, 50 osp
 • Sammutus- ja pelastustoiminta, 50 osp
 • Turvallisuusalan esimiestoiminta, 25 osp
 • Arvokuljetustoiminta, 25 osp
 • Tutkinnon osa tai osia turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnosta tai sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnosta 25 osp

Tutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa tai osia turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnosta tai sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnosta vähintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 300 €. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Lisäksi opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton. Koulutuksen voit maksaa joustavasti myös osissa.

Opiskelijan tulisi myös varautua vartija- ja järjestyksenvalvojakortteja hakiessa viranomaismaksuihin (hinnat löytyvät poliisin www-sivuilta).

 


hae sivustolta