Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön. Hän tuntee yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä sivuavat viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät sekä yritysturvallisuuden osa-alueet. Hän tietää lisäksi yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita ja osaa toimia työturvallisuuden edellyttämin tavoin. Hän tuntee myös erilaisten ympäristöjen vaikutuksen toiminnan luonteeseen tilanteen sekä lainsäädännön kannalta.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa turvallisuussuunnittelun ja teknisten turvajärjestelmien toteuttamisen sekä näiden auditoinnin ja tuntee sisäisen valvonnan menetelmiä. Tutkinnon suorittanut tuntee kiinteistöjen rakenteellisen ja teknisen turvallisuuden ja kykenee toteuttamana turvallisuusteknisen projektin ja osaa työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan. Hän hallitsee elinkeinon harjoittajalta edellytettävän osaamisen lisäksi myös alan palveluliiketoiminnallisen luonteen sekä henkilöstö- tai turvallisuusjohtamisen.

Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Kenelle

Turvallisuusalalla jo pidempään työskennelleille (5 vuotta), jotka haluavat edetä urallaan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Myös omaa yritystä perustaville.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia elinkeinon harjoittajana tai elinkeinon harjoittajan palveluksessa olevana vastaavana hoitajana yksityisellä turvallisuusalalla.

Suorittaja voi lisäksi toimia yksityisen turvallisuusalan lisäksi elinkeinoelämän tai viranomaisorganisaatioiden palveluksessa esimiehenä sekä asiantuntijatehtävissä.

Opiskelutapa

Oppisopimus + verkko-opetus.

Tutkinnon sisältö

  • Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp
  • Turvallisuusalan lainsäädäntö, 30 osp
  • Turvallisuussuunnittelu, 30 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat, 120 osp
  • Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen, 80 osp
  • Turvallisuusjohtaminen, 40 osp
  • Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla, 40 osp
  • Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta, 80 osp
  • Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla, 40 osp
  • Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta, 40 osp

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella..


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta