Työllisty puhtauspalvelualalle

Oletko kiinnostunut työskentelemään puhtauspalvelualalla? Tässä koulutuksessa pyritään selvittämään ja vahvistamaan osaamistasi sekä tukemaan työllistymistä. Koulutuksessa opitaan ammattisanastoa sekä vahvistetaan suomen kieltä, joten mukaan voit hakea heikommallakin kielitaidolla.

Koulutuksen sisältö

  • Osaamisen ja kielitaidon kartoitus
  • Puhtauspalvelun perusteiden oppiminen sekä alan työtehtävien opettelu
  • Tarvittavat lyhyt- ja lupakorttikoulutukset
  • Työssäoppiminen alaan liittyen
  • Työnhakutaidot
  • Työelämätaidot
  • Suomen kieli ja ammattisanastoa
  • Oma suunnitelma

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita puhtauspalvelualasta ja haluavat työllistyä sekä mahdollisesti kouluttautua tulevaisuudessa alalle. Koulutus sopii myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Koulutuksen aikana annetaan tukea suomen kielen ammattisanastoon S2-opinnoilla. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua (myös verkko-opiskelua) sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Opiskelijat saavat koulutuksen aikana henkilökohtaista ohjausta. Koulutuksen alussa järjestetään orientaatio, jonka aikana tutustutaan puhtausalan yrityksiin, työtehtäviin ja ohjataan koulutuksen sisältöön. Opiskeluun sisältyy myös työelämässä oppimista, joka toteutetaan yhteistyöyrityksissämme.

Koulutus antaa valmiuksia työelämään tai koulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua jatkamaan opiskelua puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnossa. Ota selvää tällöin etukäteen opintojen rahoituksesta Koulutusneuvonnasta tai TE-toimistosta.

Hakeminen

Hae tästä linkistä

Koulutuksen esite (PDF)

Aika: 5.9.–16.12.2022

Koulutuspaikka: Kouvolan Ammattiopisto, Eduko / Utinkatu 44

Koulutuksen numero: 706970

Hakuaika päättyy: 7.8.2022

Osallistujamäärä: 6 hlöä

Haastattelut: 19.8.2022, paikka ilmoitetaan haastatteluun valituille

Hakeminen: tyomarkkinatori.fi


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta