Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa valmiudet tehdä vanhustyön erikoisosaamista vaativia  tehtäviä tutkinnon suorittajan omalla osaamisalueella. Tutkinnon tavoitteena on antaa asiantuntijavalmiuksia vanhustyön erikoisosaamista vaativiin tehtäviin vanhuksen kuntouttavassa hoito- ja huolenpitotyössä sekä ikääntyvien palvelujen kehittämiseen.

Kenelle

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu vanhustyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on osaamisalan mukaisesti ammattitaito toimia joko ikävalmentajana, muistihoitajana, ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana tai saattohoitajana.

Ikävalmennuksen osaamisalan suorittanut osaa edistää ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyttä ja kokonaisvaltaista arjen turvallisuutta. Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen
osaamisalan suorittanut osaa tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen arkea ja elämää sekä ohjata hänen läheisiään ja omaishoitajia. Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalan suorittanut osaa
ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään asioiden hoitamisessa sekä palvelujen tarkoituksenmukaisessa käytössä. Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneella on palliatiivisen ja saattohoitotyön osaaminen.

Opiskelutapa

Verkossa, yksi lähipäivä kuukaudessa.

Tutkinnon sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on neljä tutkintonimikettä ja osaamisalaa:

  • Ikävalmentaja (EAT), ikävalmennuksen osaamisala
  • Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT), ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisala
  • Muistihoitaja (EAT), muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala
  • Saattohoitaja (EAT), elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala

Halutessasi voit suorittaa tutkintonimikkeeseen oikeuttavat tutkinnon osat tai vahvistaa osaamistasi suorittamalla yhden tai useamman yksittäisen tutkinnon osan.

Muistihoitajan (EAT) ja Saattohoitajan (EAT) tutkintojen suorittamisen edellytyksenä on Valviran ylläpitämään keskusrekisteriin merkitty sosiaali- ja terveysalan ammattipätevyys. Samoin gerontologinen hoitotyö – valinnaisessa tutkinnon osassa valitsemisen edellytyksenä on Valviran ylläpitämään keskusrekisteriin merkitty sosiaali- ja terveysalan ammattipätevyys. Ikävalmentajan (EAT) ja Ikääntyneen ihmisen palveluohjaajan (EAT) tutkintojen suorittamisen edellytyksenä on aiemmin suoritettu ammatillinen koulutus.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta